ACTIE KERKBALANS 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen


INLUIDMOMENT Op zaterdag 13 januari vond in de Oude Kerk en De Herberg in de Dorpsstraat het gezamenlijke inluidmoment plaats van de jaarlijkse Actie Kerkbalans van de Zoetermeerse kerken: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Na een woord van welkom door Rik Buddenberg, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en het openingsgebed door Jan-Kees Vos, voorzitter kerkenraad Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk, sprak pastoor Ad van der Helm van de H. Nicolaasparochie tot de toehoorders over het omhoogkijken naar de kerktorens van Zoetermeer.

Karakteristieke torens
‘Zoetermeer kent drie karakteristieke torens. De vierkante stoere toren van de Oude Kerk die een top kent van een achthoekige toren, het getal van de opstanding en de verrijzenis. Een mooi getuigenis van ons geloof. De ‘slaapmuts’ van de Pelgrimskerk die gelukkig voor de christelijke eredienst is behouden. Deze muts is voor mij niet zozeer een slaapmuts, maar een symbool van de barmhartigheid van God, die Zich over mensen ontfermt en hen als het ware omhult. De spits van de Nicolaaskerk wordt bekroond door een klein ‘uitje’: de smaakmaker. Ook daar ligt een link met het evangelie dat ons uitnodigt smaakmakers in de wereld te zijn.’

Opkijken
‘Als je de toren goed wilt zien, moet je opkijken. Je wordt uitgenodigd om verder te kijken dan de dagelijkse actualiteit, maar ook om deze met ogen van ons geloof te bekijken. Na het lezen van de krant, lezen we de Bijbel om te begrijpen welke weg God ons wijst. De kerktorens herinneren ons aan de opdracht om, hemel en aarde te blijven verbinden. De wereld is niet door God verlaten, maar God heeft ons geroepen om in deze wereld werkers van het evangelie te zijn.’

Waakzaam zijn
‘Dat betekent ook dat we waakzaam zijn. Dat we oplettend zijn om onze samenleving op het spoor van menswaardigheid en menslievendheid te houden. We laten ons niet meeslepen met taal die in onze samenleving gebezigd wordt die mensen tegen elkaar opzet, die mensen afwijst. In de harde negatieve houding die mensen naar elkaar kunnen innemen, ligt niet de weg naar een vredige en harmonieuze wereld. Laten we waakzaam zijn en onze stem verheffen.’

Verbinden
‘De torens verbinden ons ook met elkaar. Natuurlijk zijn de drie genoemde kerktorens van verschillende gemeenschappen en er zijn nog meer karakteristieke torentjes: die van de Adventskerk, van De Wijngaard met het klokje, en de Oosterkerk met haar stoere uitbouw. Als we van verre die torens zien, zeggen we: “Daar horen we bij.” Maar we kunnen ook beseffen dat we bij het zien van elkaars toren: “We horen ook bij hen.” We delen immers hetzelfde geloof, dezelfde Bijbel en vooral hetzelfde doopsel van Jezus Christus. Laten we dus blij zijn dat onze kerktorens ons met elkaar verbinden.’

Ad van der Helm en Matthé Vermeulen
H. NICOLAASPAROCHIE