Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

augustus 2022

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.UITGELICHTVrijdag 19-08-2022
excursieEmmaüswandelingen
Balijbos
Zondag 21-08-2022
jeugdPerronmeeting - met poppenspeler
Oranjerie
Zaterdag 03-09-2022
gespreksgroepenKledingbeurs!
Oosterkerk
Lees meer >>>