Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

januari

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

zon. 26 januari
Matteüs 4:12-23
Jezus zei: Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!

ma. 27 januari
Jesaja 26:7-13
U baant voor de rechtvaardige een rechte weg, Heer. Ook wij verlaten ons op u: wij gaan de paden van uw recht. Naar u gaat ons verlangen uit.

di. 28 januari
Spreuken 3:3-6
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

wo. 29 januari
Johannes 12:20-33
Jezus zegt: Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn.

do. 30 januari
Hebreeën 12:12-24
Streef ernaar in vrede te leven met allen. Zorg ervoor dat er geen giftige kiem opschiet.

vr. 31 januari
Romeinen 11:29,33-36
Paulus schreef: De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

za. 1 februari
Matteüs 7:7-11 
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Agenda

Maandag 27-01-2020
Samen nadenken in De Regenboog
Gaat niet door
Maandag 27-01-2020
Leerhuis Oude Kerk: Missionair gemeentezijn
De Kapelaan
Maandag 27-01-2020
De krant op tafel
Adventskerk
Maandag 27-01-2020
Joodse zegeningen in de kerk
Ichthuskerk
Dinsdag 28-01-2020
Inloopmiddag: Egypte en Jordanië
Ichthuskerk
Dinsdag 28-01-2020
Inloopmiddag: Egypte en Jordanië
Ichthuskerk
Lees meer >>>