Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

april

maart

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.


UITGELICHT

Vanwege de coronapandemie en alle beschermende maatregelen verschijnt er geen Gaandeweg deel II over de periode februari-juni 2021. Wat er aan vormings- en toerustingsactiviteiten geprogram­meerd wordt, staat in de rubriek Uitgelicht. Op basis daarvan houden we de onderstaande agenda actueel.

Zondag 11-04-2021
muziekAvondmuziek Psalm 21
Oude Kerk
Woensdag 21-04-2021
mystiekGeloven in gesprek
Carry van Bruggenhove 27
Zondag 25-04-2021
mystiekTaizéviering
De Wijngaard
Maandag 26-04-2021
leerhuisLeerhuis ‘Kerk-zijn en de toekomst’
De Herberg
Zaterdag 01-05-2021
mystiekBidden en vasten voor Zoetermeer
De Banier
Lees meer >>>