Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

juni

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zondag 16 juni
Johannes 16:12-15
Jezus zegt: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort.

Maandag 17 juni
Psalm 4
Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. U geeft mij ruimte als ik belaagd word.

Dinsdag 18 juni
Matteüs 5:1-12
Jezus zegt: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Woensdag 19 juni
Johannes 1:1-18
Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Wie hem wel ontvingen, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Donderdag 20 juni
1 Korintiërs 12:12-30
Paulus schreef: U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Vrijdag 21 juni
Hebreeën 10:32-39
Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden. Toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.

Zaterdag 22 juni
Jesaja 58:5-12
De Heer zegt: Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de verdrukten bevrijden en je brood delen met de hongerige?

Agenda

Zondag 16-06-2019
Kloosterweekend Koningshoeven
Pelgrimskerk
Maandag 17-06-2019
Grote denkers van de twintigste eeuw
Adventskerk
Woensdag 19-06-2019
Samen zingen – Wie zingt mee?
Pelgrimskerk
Woensdag 19-06-2019
Wekelijkse natuurwandeling
Balijhoeve
Woensdag 19-06-2019
Regina Ederveen (harp)
Oude Kerk
Donderdag 20-06-2019
De Bovenkamer
Pelgrimskerk
Lees meer >>>