Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

januari

december

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Agenda

De Lunchpauzeconcerten Oude Kerk en de Regenboogconcerten dit najaar zijn helaas geannuleerd in verband met de anticorona-richtlijnen.

Maandag 18-01-2021
leerhuisGaat de wereld naar de knoppen?
Gaat niet door
Maandag 18-01-2021
gespreksgroepen‘Zin in mantelzorg’
Gaat niet door
Zondag 24-01-2021
mystiekTaizé-viering
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
leerhuisLeerhuis: Augustinus
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
gespreksgroepenKrant op tafel
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
gespreksgroepenOuderengesprekskring
Gaat niet door
Lees meer >>>