Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

oktober

september

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.UITGELICHTMaandag 27-09-2021
leerhuisLeerhuis Oude Kerk
De Herberg Oude Kerk
Maandag 27-09-2021
gespreksgroepenKrant op tafel
Adventskerk
Dinsdag 28-09-2021
mystiekMeditatiebijeenkomsten
Pelgrimskerk
Donderdag 30-09-2021
maaltijdenSchrijfcafé Buytenwegh
Halte 2717
Zaterdag 02-10-2021
muziekCarillonconcerten voor iedereen 
Oude Kerk
Zaterdag 02-10-2021
jeugdKinderkledingbeurs gaat door!
Oosterkerk
Lees meer >>>