Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

december

november

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

UITGELICHTWoensdag 01-12-2021
gespreksgroepenGesprekskring ‘Vrij – denken’
Locatie volgt
Woensdag 01-12-2021
muziekLunchpauzeconcerten Oude Kerk
Oude Kerk
Zaterdag 04-12-2021
muziekCarillonconcerten voor iedereen 
Oude Kerk
Dinsdag 07-12-2021
mystiekOmgaan met verlies
Gaat niet door
Zaterdag 11-12-2021
muziekKerstconcert Cantate Deo gaat niet door 
Gaat niet door
Zondag 12-12-2021
muziekMuzikale avonddiensten
Oude Kerk
Lees meer >>>