Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

maart

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

zon. 29 maart
Johannes 11:1-45
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. 

ma. 30 maart
2 Petrus 3:14-18
U moet zich inspannen om in vrede te worden aangetroffen. Bedenk dat het  geduld van onze Heer uw redding is. 

di. 31 maart
Kolossenzen 4:2-6
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 

wo. 1 aprtil
1 Johannes 4:16-19 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. 

do. 2 april
Jesaja 48:12-21
De Heer voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat water voor hen stromen uit de rots. 

vr. 3 april
Matteüs 5:17-37
Jezus zegt: Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 

za. 4 april
Jesaja 43:18-21
Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, en mijn volk zal mijn lof verkondigen.

Agenda

Voorlopig t/m 1 juni alle bijeenkomsten afgelast in verband met het coronavirus. Kijk op de websites, bel of mail voor meer informatie en alternatieve uitzending en ontvangst.

Maandag 30-03-2020
De krant op tafel
Gaat niet door
Maandag 30-03-2020
Creatief: Hongerdoek voor de Veertigdagentijd
Gaat niet door
Woensdag 01-04-2020
Op de koffie met de Bijbel
Gaat niet door
Woensdag 01-04-2020
Rondom de vlam
Gaat niet door
Woensdag 01-04-2020
Sobere schrijfmaaltijden in de Veertigdagentijd
Gaat niet door
Lees meer >>>