Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

augustus

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zondag 25 augustus
Lc 13:22-30
Jezus zegt: Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

Maandag 26 augustus
Ps 34
De Heer is gebroken mensen nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Dinsdag 27 augustus
Rom 12:3-13
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, bid onophoudelijk en wees gastvrij.

Woensdag 28 augustus
Tit 3:4-7
Toen de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar zijn geworden, heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.

Donderdag 29 augustus
Gal 3:19-29
Paulus schreef: U hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Vrijdag 30 augustus
Mc 2:15-17
Jezus zegt: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Zaterdag 31 augustus
Apk 3:20-22
De opgestane Christus zegt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Agenda

Maandag 26-08-2019
Ouderengesprekskring
Ichthuskerk
Woensdag 28-08-2019
Heempret – voor het hele gezin
Oosterkerk
Donderdag 29-08-2019
Heempret – voor het hele gezin
Oosterkerk
Vrijdag 30-08-2019
Heempret – voor het hele gezin
Oosterkerk
Zaterdag 31-08-2019
Fluit & orgel in de 20e eeuw
Rotterdam Schiebroek
Lees meer >>>