Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

oktober

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

di. 15 oktober
(Ez 11:17-20)
Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven.

wo. 16 oktober
(Heb 7:23-28)
Jezus kan ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.

do. 17 oktober
(Kol 2:16-23)
Paulus schreef: Uiterlijke regels zijn slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

vr. 18 oktober
(Ps 65)
Worden onze zonden mij te zwaar, God, u neemt weg wat wij misdeden.

za. 19 oktober
(1 Joh 3:14-20)
Johannes schreef: We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

zon. 20 oktober
(Lc 18:7-8)
Jezus zegt: Zal God niet zeker recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen?

ma. 21 oktober
(Js 26:7-9)
Reikhalzend kijk ik naar u uit, Heer, zelfs ’s nachts verlang ik naar u.

Agenda

Woensdag 16-10-2019
Lunchpauzeconcert - Ronald de Jong (orgel)
Oude Kerk
16-10-2019
Reis naar Iona
Pelgrimskerk
Woensdag 16-10-2019
Maaltijd Wereldvoedseldag
De Regenboog
Donderdag 17-10-2019
Vrouwen Ontmoetingsochtend
Oosterkerk
Donderdag 17-10-2019
Meegaan tot het einde
De Oase
Zondag 20-10-2019
Afscheidsviering van ds. Dick Sonneveld
De Regenboog
Lees meer >>>