Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

mei

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

ma. 1 juni
Jesaja 59:15-21
De Heer zegt: Mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken.

di. 2 juni
Jesaja 60:18-20
De Heer zei tot zijn volk: Van geweld in je land wordt niets meer vernomen. Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de Heer zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.

wo. 3 juni
Joël 3:1-5
De Heer zegt: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

do. 4 juni
Romeinen 1:3-5
Paulus schreef: Als mens is, Jezus Christus, onze Heer, voortgekomen uit het nageslacht van David, door de heilige Geest is hij aangewezen als Zoon van God en bekleed met macht toen hij opstond uit de dood.

vr. 5 juni
2 Timoteüs 2:8-13
Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet.

Agenda

Voorlopig t/m 1 juni alle bijeenkomsten afgelast in verband met het coronavirus. Kijk op de websites, bel of mail voor meer informatie en alternatieve uitzending en ontvangst.

Donderdag 04-06-2020
Jongeren 30plus-30min
Gaat niet door
Vrijdag 05-06-2020
Stiltewandelingen in de Balij
Gaat niet door
Zaterdag 06-06-2020
Leven in aandacht
Gaat niet door
Zaterdag 06-06-2020
Kliederkerk in De Oase
Gaat niet door
Maandag 08-06-2020
Filosofen over de Tien Geboden
Gaat niet door
Dinsdag 09-06-2020
Close reading
Gaat niet door
Lees meer >>>