Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

november

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

wo. 20 november
(Romeinen 8:28-30)
Paulus schreef aan de Romeinen: Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

do. 21 november
(Zacharia 2:14-17 (10-13))
Zo spreekt de Heer: Vele volken zullen zich bij mij aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn.

vr. 22 november
(Efeziërs 2:4-6)
Omdat de liefde die God voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

za. 23 november
(Handelingen 5:27-42)
De apostelen waren verheugd dat ze waardig bevonden waren vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.

zon. 24 november
(Lucas 23:33-46)
De misdadiger die naast Jezus gekruisigd was, zei: “Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.” Jezus antwoordde: “Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.”

ma. 25 november
(Psalm 43)
Zend uw licht en uw waarheid, God, laten zij mij geleiden.

di. 26 november
(Mattheüs 26:36-46)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Agenda

Woensdag 20-11-2019
Groene Senioren
Oosterkerk
Donderdag 21-11-2019
Orgelconcerten Oude Kerk
Oude Kerk
Maandag 25-11-2019
Breiclub en Winterfair
Oosterkerk
Maandag 25-11-2019
Samen nadenken in De Regenboog
Gaat niet door
Maandag 25-11-2019
Leerhuis Oude Kerk: ‘Geloofsgetuigen’
De Kapelaan
Lees meer >>>