Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

juni

mei

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zaterdag 25 mei
Romeinen 13:11-14
Paulus schreef: Laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis. Omkleed u met de Heer Jezus Christus.

Zondag 26 mei
Johannes 14:22-26
Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Maandag 27 mei
Psalm 142
Heer, leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven.

Dinsdag 28 mei
Hosea 10:12
Uit de profeet Hosea: Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid.

Woensdag 29 mei
Johannes 6:67-69
Toen veel leerlingen van Jezus weggingen, vroeg hij aan de twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus gaf antwoord: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.”

Donderdag 30 mei - Hemelvaart
Hebreeën 9:22-28
Christus is eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen. Voor een tweede maal zal hij verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Vrijdag 31 mei
Jesaja 12:1-6
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte en mijn lied.

Agenda

Zaterdag 25-05-2019
Gospelkoor Chara zingt musical ‘The Messiah’
Ichthuskerk
Zondag 26-05-2019
Kapelviering voor iedereen
De Regenboog
Maandag 27-05-2019
De krant op tafel
Adventskerk
Dinsdag 28-05-2019
Kloosterweekend Koningshoeven
Pelgrimskerk
Woensdag 29-05-2019
Samen zingen – Wie zingt mee?
Pelgrimskerk
Woensdag 29-05-2019
Wekelijkse natuurwandeling
Balijhoeve
Lees meer >>>