Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

november

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

zaterdag 31 oktober
Genesis 50:15-21
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.

Zondag 1 november
Matteüs 5:1-12
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Maandag 2 november
Wijsheid 3:1-9
Wie op God vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren.

Dinsdag 3 november
1 Johannes 2:3-11
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val.

Woensdag 4 november
Romeinen 12:3-13
Paulus schreef: Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

Donderdag 5 november
Romeinen 12:14-21
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Vrijdag 6 november
Jesaja 50:4-10
De Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.

Agenda

De Lunchpauzeconcerten Oude Kerk en de Regenboogconcerten dit najaar zijn helaas geannuleerd in verband met de anticorona-richtlijnen.

Zondag 01-11-2020
kruispuntenHerdenking overledenen
Via livestream
Zondag 01-11-2020
muziekDankdag - ‘Dank God in alles’
Oude Kerk
Maandag 02-11-2020
leerhuisLezing ‘Maria Magdalena in de kunst’
Gaat niet door
Maandag 02-11-2020
kruispuntenHerdenken in Buytenwegh
Carry van Bruggenhove 2
Woensdag 04-11-2020
gespreksgroepenOp de koffie met de Bijbel
De Herberg
Woensdag 04-11-2020
muziekRegenboogconcerten
Gaat niet door
Lees meer >>>