Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Protestantse Gemeente Zoetermeer


De Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer.

De PGZ bestaat uit gereformeerde, hervormde en protestantse wijkgemeenten. De verschillende wijkgemeenten willen bewust met elkaar optrekken en elkaar versterken in de bijzondere setting van Zoetermeer.

Protestantse Gemeente bestaat uit zes wijkgemeenten:
Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk: (Dorp)
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid (PWZZ): geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk (Dorp), De Oase (Meerzicht) en De Regenboog (Rokkeveen)
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord: (Buytenwegh, De Leyens, Seghwaert en Noordhove)
Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk: (Oosterheem)

Onder de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord valt ook de Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer, die samenkomt in de Adventskerk.

Deze wijkgemeenten hebben alle hun eigen kleur en samen vormen zij een veelkleurige protestantse gemeente in Zoetermeer.