Protestantse Gemeente Zoetermeer


De Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer.

De PGZ bestaat nu uit drie protestantse wijkgemeenten en een hervormde. De verschillende wijkgemeenten willen bewust met elkaar optrekken en elkaar versterken in de bijzondere setting van Zoetermeer.

De Protestantse Gemeente Zoetermeer bestaat uit vier wijkgemeenten:
Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk: Dorp
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid (De Regenboog): Dorp, Meerzicht, Rokkeveen
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk): Buytenwegh, De Leyens, Seghwaert en Noordhove
Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk: Oosterheem

Onder de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord valt ook de Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer, die samenkomt in de Adventskerk.

Deze wijkgemeenten hebben alle hun eigen kleur en samen vormen zij een veelkleurige protestantse gemeente in Zoetermeer.