Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel II: februari - augustus 2022 >>>

Oplage: 3200 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 29 juni 2022
Woensdag 31 augustus 2022
Woensdag 28 september 2022
Woensdag 2 november 2022
Woensdag 30 november 2022
Woensdag 4 januari 2023

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


UITGELICHTVrijdag 20-05-2022
jeugdXieje aan tafel 
De Herberg
Zaterdag 21-05-2022
muziekCarillonconcert - Lentekriebels
Oude Kerk
Zondag 22-05-2022
mystiekTaizé-vieringen
De Wijngaard
Woensdag 25-05-2022
muziekRegenboogmuziek
De Regenboog
Donderdag 26-05-2022
gespreksgroepen(G)een blad voor de mond 
De Regenboog
Donderdag 26-05-2022
jeugdSpeeltuinmiddag op Hemelvaartsdag
Lees meer >>>