Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Oplage: 3000 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 6 november 2019
Woensdag 4 december 2019

Bekijk hier de jaarplanning >>>

Verschenen nummers

Agenda

Woensdag 16-10-2019
Lunchpauzeconcert - Ronald de Jong (orgel)
Oude Kerk
16-10-2019
Reis naar Iona
Pelgrimskerk
Woensdag 16-10-2019
Maaltijd Wereldvoedseldag
De Regenboog
Donderdag 17-10-2019
Vrouwen Ontmoetingsochtend
Oosterkerk
Donderdag 17-10-2019
Meegaan tot het einde
De Oase
Zondag 20-10-2019
Afscheidsviering van ds. Dick Sonneveld
De Regenboog
Lees meer >>>