Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: 2022-2023 >>>

Oplage: 3000 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 30 november 2022
Woensdag 4 januari 2023
Woensdag 1 februari 2023
Woensdag 1 maart 2023
Woensdag 29 maart 2023
Woensdag 26 april 2023
Woensdag 28 juni 2023
Woensdag 30 augustus 2023
Woensdag 27 september 2023
Woensdag 1 november 2023
Woensdag 29 november 2023
Woensdag 3 januari 2023

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


UITGELICHTDonderdag 01-12-2022
leerhuisDe wondere wereld van dementie & geloven
De Regenboog
Dinsdag 06-12-2022
gespreksgroepenOmgaan met verlies
Pelgrimskerk
Woensdag 07-12-2022
gespreksgroepenMet de Bijbel op de koffie
Oude Kerk
Woensdag 07-12-2022
muziekLunchpauzeconcert Oude Kerk
Oude Kerk
Donderdag 08-12-2022
mystiekChristelijke meditatie
De Regenboog
Zaterdag 10-12-2022
excursieStrandwandelgesprekken
Den Haag
Lees meer >>>