Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: september t/m januari >>>

Oplage: 3500 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 29 september 2021
Woensdag 3 november 2021
Woensdag 1 december 2021
Woensdag 5 januari 2022

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


UITGELICHTMaandag 27-09-2021
leerhuisLeerhuis Oude Kerk
De Herberg Oude Kerk
Maandag 27-09-2021
gespreksgroepenKrant op tafel
Adventskerk
Dinsdag 28-09-2021
mystiekMeditatiebijeenkomsten
Pelgrimskerk
Donderdag 30-09-2021
maaltijdenSchrijfcafé Buytenwegh
Halte 2717
Zaterdag 02-10-2021
muziekCarillonconcerten voor iedereen 
Oude Kerk
Zaterdag 02-10-2021
jeugdKinderkledingbeurs gaat door!
Oosterkerk
Lees meer >>>