Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: september t/m januari >>>

Oplage: 3700 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 6 januari 2021
Woensdag 3 februari 2021
Woensdag 3 maart 2021
Woensdag 31 maart 2021
Woensdag 28 april 2021
Woensdag 30 juni 2021
Woensdag 1 september 2021
Woensdag 29 september 2021
Woensdag 3 november 2021
Woensdag 1 december 2021
Woensdag 5 januari 2022

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


Agenda

De Lunchpauzeconcerten Oude Kerk en de Regenboogconcerten dit najaar zijn helaas geannuleerd in verband met de anticorona-richtlijnen.

Maandag 18-01-2021
leerhuisGaat de wereld naar de knoppen?
Gaat niet door
Maandag 18-01-2021
gespreksgroepen‘Zin in mantelzorg’
Gaat niet door
Zondag 24-01-2021
mystiekTaizé-viering
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
leerhuisLeerhuis: Augustinus
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
gespreksgroepenKrant op tafel
Gaat niet door
Maandag 25-01-2021
gespreksgroepenOuderengesprekskring
Gaat niet door
Lees meer >>>