Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: september t/m januari >>>

Oplage: 3500 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 1 december 2021
Woensdag 5 januari 2022
Woensdag 2 februari 2022
Woensdag 2 maart 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 27 april 2022
Woensdag 29 juni 2022
Woensdag 31 augustus 2022
Woensdag 28 september 2022
Woensdag 2 november 2022
Woensdag 30 november 2022
Woensdag 4 januari 2023

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


UITGELICHTWoensdag 01-12-2021
gespreksgroepenGesprekskring ‘Vrij – denken’
Locatie volgt
Woensdag 01-12-2021
muziekLunchpauzeconcerten Oude Kerk
Oude Kerk
Zaterdag 04-12-2021
muziekCarillonconcerten voor iedereen 
Oude Kerk
Dinsdag 07-12-2021
mystiekOmgaan met verlies
Gaat niet door
Zaterdag 11-12-2021
muziekKerstconcert Cantate Deo gaat niet door 
Gaat niet door
Zondag 12-12-2021
muziekMuzikale avonddiensten
Oude Kerk
Lees meer >>>