Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: september t/m januari >>>

Oplage: 3500 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 31 maart 2021
Woensdag 28 april 2021
Woensdag 30 juni 2021
Woensdag 1 september 2021
Woensdag 29 september 2021
Woensdag 3 november 2021
Woensdag 1 december 2021
Woensdag 5 januari 2022

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummersAdverteren in
Kerk in Zoetermeer?


UITGELICHT

Vanwege de coronapandemie en alle beschermende maatregelen verschijnt er geen Gaandeweg deel II over de periode februari-juni 2021. Wat er aan vormings- en toerustingsactiviteiten geprogram­meerd wordt, staat in de rubriek Uitgelicht. Op basis daarvan houden we de onderstaande agenda actueel.

Zondag 11-04-2021
muziekAvondmuziek Psalm 21
Oude Kerk
Woensdag 21-04-2021
mystiekGeloven in gesprek
Carry van Bruggenhove 27
Zondag 25-04-2021
mystiekTaizéviering
De Wijngaard
Maandag 26-04-2021
leerhuisLeerhuis ‘Kerk-zijn en de toekomst’
De Herberg
Zaterdag 01-05-2021
mystiekBidden en vasten voor Zoetermeer
De Banier
Lees meer >>>