Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij over 3 t/m 31 maart graag insturen woensdag 8 februari.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
De maartkrant verschijnt op woensdag 1 maart 2023.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.