Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij over 4 januari t/m 3 februari graag insturen woensdag 7 december.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
De januarikrant verschijnt op woensdag 4 januari 2022.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.