Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij over 1 t/m 30 september graag insturen woensdag 10 augustus.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het zomernummer verschijnt op woensdag 31 augustus 2022.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.