Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij over 7 januari t/m 5 februari graag insturen woensdag 8 december.
Advertenties een week later: 15 december.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het nummer verschijnt op woensdag 5 januari 2022.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.