Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij voor het januarinummer graag insturen woensdag 6 december.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het januarinummer verschijnt op woensdag 3 januari 2024.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.