Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij voor het novembernummer 5 november t/m 3 december insturen woensdag 15 oktober via:
E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het nummer verschijnt op woensdag 3 november.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Pelgrimskerk
Gemeentenieuws De Oase
Gemeentenieuws De Regenboog
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.