Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij over 1 juli t/m 31 augustus – let op: weer voor twee maanden – graag insturen woensdag 8 juni.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het zomernummer verschijnt op woensdag 29 juni 2022.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.