Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij en berichten voor de krant van – let op – juli én augustus kunt u insturen op woensdag 12 juni.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het maartnummer verschijnt op woensdag 3 juli 2024.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.