Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het Pinksternummer zal verschijnen op woensdag 1 mei. Berichten over de periode van 3 mei t/m 3 juli – let op: voor mei én juni! – insturen woensdag 10 april via: E redactie Kerk in Zoetermeer.

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws wijkberichten over de periode van over 3 mei t/m 3 juli – let op: voor mei én juni! – sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk woensdag 10 april
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk woensdag 10 april
Gemeentenieuws De Oase, uiterlijk woensdag 10 april
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk woensdag 10 april
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk woensdag 10 april
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk woensdag 10 april

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.