Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Eerste Pinksterdag zondag 31 mei
09.30 uur: 
Onlinedienst:
Ds. H. Liefting
Gouda
(Uitzending via Kerkomroep.nl)

klokje 17.00 uur:
Onlinedienst:
Ds. B.F. Bakelaar
Krimpen aan de Lek
(Uitzending via Kerkomroep.nl)

zondag 7 juni
klokje 09.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde
Nunspeet

klokje 17.00 uur:
Ds. M.J.J. Verheuvel
Schoonhoven

zondag 14 juni
klokje 09.30 uur:
Ds. G.M. Bijkerk,
Moordrecht

klokje 17.00 uur:
René Visser
Hart4U

Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk

Oosterkerk

Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
T (079) 593 78 08
W www.oosterkerkzm.nl

Over ons

De Oosterkerk is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) in de wijk Oosterheem. De PGZ is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan volgende generaties en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.

In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze andere activiteiten. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.Predikant
Vacant

Scriba
Jeroen Verhulst
T (079) 342 50 90
E Mail mij

Kerkelijk werker
Cocky van Dorp
T 06 247 353 83
E Mail mij

Kostersgroep
Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67
M 06 534 184 55