Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

zondag 29 maart
De morgendienst van 9.30 uur zijn online te beluisteren via kerkomroep.nl
De middagdienst vervalt.

De Perronmeetings van 11.15 uur: Gaan niet door. Ook alle eigen activiteiten Oosterkerk en Perronmeeting vervallen.

zondag 5 april
Palmzondag
 09.30 uur:
Ds. E. van den Ham

 17.00 uur:
Ds. C.M. van Loon
Rotterdam

donderdag 9 april
Witte Donderdag
 19.30 uur:
Ds. M.P.D. Barth
Schoonhoven
Heilig Avondmaal 

Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk

Oosterkerk

Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
T (079) 593 78 08
W www.oosterkerkzm.nl

Over ons

De Oosterkerk is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) in de wijk Oosterheem. De PGZ is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan volgende generaties en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.

In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze andere activiteiten. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.Predikant
Vacant

Scriba
Jeroen Verhulst
T (079) 342 50 90
E Mail mij

Kerkelijk werker
Cocky van Dorp
T 06 247 353 83
E Mail mij

Kostersgroep
Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67
M 06 534 184 55