Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 26 januari
 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen
Oud-Loosdrecht

 Let op: 15.00 uur:
Ds. E. van den Ham
Afscheidsdienst

Zondag 2 februari
 09.30 uur:
Ds. C.W. Rentier Amersfoort

17.00 uur:
Ds. W.J. Dekker
AmersfoortHervormde Wijkgemeente Oosterkerk

Oosterkerk

Oosterkerk • Oosterheemplein 320
T (079) 342 50 90
W www.oosterkerkzm.nl

Over ons

De Oosterkerkgemeente is kerk van Christus in Oosterheem. Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze andere activiteiten.


ds. E. van den Ham


Predikant
ds. E. van den Ham
T (079) 316 00 58
E Mail mij
Vrije dag woensdag

Scriba
J.M. Verhulst
T (079) 342 50 90
E Mail mij

Kerkelijk werker
Cocky van Dorp
T 06 247 353 83
E Mail mij

Kostersgroep
Fam. A.J. van Daalen
T (015) 369 87 67
M 06 534 184 55