Piekberging Nieuwe Driemanspolder
De Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam is een piekberging, natuur- en recreatiegebied ineen. Een piekberging is een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep voor het boezemwater dient. Bij extreme hoeveelheden neerslag wordt overtollig water vanuit de boezem het bergingsgebied ingelaten. Als het boezempeil na enkele dagen weer gedaald is, wordt het water vanuit de piekberging weer terug in het boezemstelsel gebracht.

Tot 2017 was de Nieuwe Driemanspolder nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 is dit gebied volledig op de schop gegaan en opnieuw ingericht. Het resultaat is een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare voor klimaatadaptatie, natuurdoelstellingen en recreatie. Het trok al direct veel soorten vogels, waarvan sommige zeldzaam. ‘Een snoepje onder de vogelkijkgebieden’ wordt het genoemd door Vogelbescherming Nederland. Je kunt om het natuurgebied heen wandelen, een route van ongeveer zes kilometer, en er ook doorheen.

Bron: Hoogheemraadschap Rijnland W vogelbescherming.nl/actueel

Jan Blankespoor

Foto Nieuwe Driemanspolder: Jan Blankespoor, mei 2024. 
Gemaakt in het kader van de korte fotocursus ‘Verwondering’, die ds. Jan van der Wolf van Zoetermeer-Zuid dit voorjaar organiseerde.