50 JAAR ACTIE KERKBALANS

Geef vandaag voor de kerk van morgen


13 t/m 27 JANUARI Met motto’s als ‘Trouw moet blijken’ en ‘Met meer verwachting’ naar de blijvende naam Actie Kerkbalans, waarmee de landelijke gezamenlijke geldwervingsactie voor de plaatselijke kerken zich stevig genesteld heeft. Elke januarimaand weer zijn vele vrijwilligers in touw om voor hun kerk de gelden bij de leden in te zamelen. Geven voor je kerk blijft nodig!

In 1969 verzuchtten de stedelijke kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Kerk, dat zij het finan­cieel ‘niet meer zagen zitten’. Oorzaken van de terugloop van geldelijke bijdragen waren (ook toen al) secularisatie, verhuizing van stad naar platteland en de geldontwaarding.
Synodepreses ds. J.A.G. van Zanten nam toen het initiatief tot het instellen van een landelijke Hervormde Commissie Geld­werving, die in 1972 onder het motto ‘Trouw moet blijken’ de eerste gecoördineerde geld­wervingsactie organiseerde. (Is dit motto geïnspireerd op de zinspreuk ‘Trou moet blycke’ van de Rederijkerskamer uit Haarlem, die sinds 1503 bestaat en nog steeds een herensociëteit is? Goed gekozen dus als het om continuïteit gaat.) Het succes van de eerste actie was groot: een stijging van de vrijwillige bijdragen van zo’n 30 procent.

Forse stijging
Goed voorbeeld doet goed volgen. Al in de zomer van 1972 werd een Interkerkelijke Commissie Geldwerving gevormd (ICG), die bestond uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Hun eerste gezamenlijke actie was in 1973 met als thema ‘Kerkappèl 73’ en resulteerde in weer een forse stijging van de inkomsten.

Naamsbekendheid
Omdat men behoefte had de actie onder een gezamenlijke naam te voeren, werd een prijsvraag uitgeschreven. Winnaar was ‘Kerkbalans’ en de bedoeling was dit motto eens in de paar jaar te veranderen. De eerste gezamenlijke actie kreeg de naam: Kerkbalans ’74 ‘Met meer verwachting’. Uiteindelijk bleek Actie Kerk­balans de juiste naam en dit is na 50 jaar nog steeds hét kenmerk voor lokale kerkelijke geldwerving. De hedendaagse media werken natuurlijk ook aan mee aan de naamsbekendheid: via de sociale media, ondersteunende website en een aantal webinars wordt gezorgd voor de nodige publiciteit.

Vele vrijwilligers
In het jubileumjaar 2024 wordt de Actie Kerkbalans in het kader van het 50-jarig jubileum ingevuld met feestelijke lokale bijeenkomsten, een lintjesregen voor de vele, vaak heel trouwe vrijwilligers en extra aandacht in de media. In Zoetermeer zal de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, Rik Buddenberg, in zijn openingswoord tijdens het zogenaamde ‘inluid­moment’ samen met de Nicolaasparochie op zaterdag 13 januari aandacht besteden aan het 50-jarig bestaan van de Actie Kerkbalans. Daarbij zal hij ongetwijfeld de ‘mensen uit het veld’ noemen en bedanken, die in alle wijk­gemeenten en in de parochie jaarlijks voor Kerkbalans in touw zijn. Zonder hen was en is dit belangrijke werk niet mogelijk!

Geldwerving blijft heel hard nodig. Wat heeft Actie Kerk­balans nodig voor de komende vijftig jaar? Een nieuwe naam? Een andere manier van geldwerving? Meer landelijke campagne? U mag het zeggen!

Hanneke Lam
KiZ-REDACTEUR