WAT IS ‘HET GEHEIM’?

Zijn waar twintigers zijn


DURF HET ANDERS TE DOEN In veel kerken is het zichtbaar: de groep twintigers en dertigers is een stuk kleiner dan je demografisch zou mogen verwachten als je kijkt naar de leeftijdsopbouw in de woonplaats. Wat maakt dat deze groep zich wel of niet verbindt aan een kerkelijke gemeente? Verschillende mensen hebben hier onderzoek naar gedaan en noemen een heel aantal kansen voor de praktijk. Daar kunnen we als Zoetermeerse kerken ons voordeel mee doen!

Twintigers hebben behoefte aan aansluiting bij hun manier van leven. In drukke agenda’s passen flexibele activiteiten die ook van korte duur zijn. Denk aan laagdrempelige en vrijblijvende activiteiten met een korte doorlooptijd. Geen bijbelstudie die maanden duurt, maar een groep waarbij je je kunt aansluiten als je daar behoefte aan hebt, waar ruimte is voor saamhorigheid en geloofszaken. Twintigers leven een ander leven dan de oudere generaties. Ze zijn op ontdekkingstocht, zijn nog niet (altijd) gesetteld, willen de wereld ontdekken en onderzoeken en ervaren graag nieuwe dingen met elkaar. Een structuur van één keer per week op zondag naar de kerk op een vast tijdstip in een vaste setting past daar minder goed bij.

Twintigers ervaren graag nieuwe dingen met elkaar

Zichtbaar en voelbaar
Niels de Jong, predikant-pionier van Noorderlicht in Rotterdam, schrijft op www.theologie.nl hoe hij een kerk vol heeft met twintigers en dertigers. ‘Het geheim’ daarvan kan hij niet benoemen, maar wel dat het volgende cruciaal is om twintigers en dertigers aan te spreken:
- Is men in de kerk echt enthousiast over God?
- Gelooft men werkelijk in die God en laat men dat ook zien?
- Is de inhoud relevant en toepasbaar op het leven van jonge mensen?

Vragen die aan het denken zetten. Is het zichtbaar en voelbaar dat we in een kerkdienst enthousiast zijn over God en laten we dat ook zien? En is de inhoud van overdenking en muziek echt toepasbaar op het dagelijkse leven? De kans is aanwezig dat we op die vragen toch met enige regelmaat ‘nee’ antwoorden.

... overstromen van enthousiasme voor God ...

Hoe mooi zou het zijn, als we als kerk duidelijk overstromen van enthousiasme voor God? Dat raakt onszelf en de mensen om ons heen.

Praktisch en inspirerend
Ook andere gemeenten delen ervaringen over hoe ze twintigers aan zich verbonden willen houden. Ik noem er hier een aantal.
- Alle leeftijden zoeken naar een plaats van gemeenschap en zingeving.
- Mensen zoeken naar een plek die inspirerend is, zowel voor mensen uit de kerk als daarbuiten.
- Een overdenking is idealiter zowel inhoudelijk als praktisch.
- Een kerk is niet alleen voor de eigen gemeenteleden, maar zet zich ook in voor de omgeving. Jong en oud kunnen daarin ook samen de activiteiten oppakken.

Keuzegeneratie
Tabitha van Krimpen heeft een boek geschreven over het onderwerp ‘zijn waar twintigers zijn’ met als titel Bottom-up kerk. Zij was in 2022 Jonge Theoloog des Vaderlands en is tevens bedrijfskundige. Deze combinatie is terug te zien in haar boek.

Op zoek naar echtheid, authenticiteit en verbondenheid

Ook zij geeft aan dat deze leeftijds­groep anders werkt en een andere benadering vraagt. Twintigers noemt ze ook wel de ‘keuze­generatie’: telkens moet ze kiezen wat ze gaat doen. Deze generatie is op zoek naar echtheid, authenticiteit en verbondenheid en leeft niet per se volgens vaststaande structuren, zoals dat voor de generaties daar­boven gebruikelijker was.

Actief op projectbasis
Twintigers willen actief zijn in de kerk, maar meer op projectbasis en niet in een vast stramien. Een functie in de kerkenraad past dan niet, het organiseren van de jaarlijkse tweedehandsmarkt weer wel. Twintigers van nu zijn gemiddeld drie uur per dag actief op sociale media. Ook daar ligt een grote kans voor de kerk. Als je als kerk zelf niet goed weet hoe je je website en sociale media-kanalen moet gebruiken, vraag dan een aantal jonge gemeenteleden die daar juist goed in zijn. Een goed voorbeeld van projectmatige aanpak die juist past bij deze generatie. Tabitha heeft veel gesprekken gevoerd met twintigers en zij behoort zelf ook tot die leeftijdsgroep. Zij geeft in haar boek veel tips en punten mee ter overweging. Twee daarvan noem ik tot slot.
- Wees als kerk niet bescheiden: sta in de wereld en wees van betekenis voor de mensen in je woonplaats (of buiten die gemeentegrenzen). Een kerk heeft heel veel te bieden, voor gelovigen en ongelovigen. Als we dat doen dan geven we concreet invulling aan ons geloof.
- Weet dat twintigers ‘anders werken’: geef ze de ruimte, zorg voor een niet al te strakke structuur (‘zo doen we het altijd’) en ga het gewoon samen doen. Niet te veel denken, overleggen, rapporten schrijven, maar doen.

Durven wij de uitdaging aan te gaan om het anders te doen dan ‘de gebaande paden’ en ‘zoals we dat nu eenmaal gewend zijn’? Ik durf dit aan te gaan, u ook?

Helma Nieuwstad
KiZ-REDACTEUR

Foto: Twintigers van dansgroep The Aerialettes beklimmen de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Edam in een ‘Dans naar de hemel’. Foto: Leonie Vreeswijk-Feith