MEEDOEN IN GODS WERELD

Luisteren naar jongeren in de Bijbel

ZOEK VERBINDING Het liefhebben van jonge mensen hangt samen met het beeld dat je hebt van jonge mensen. Zijn zij volledig onderdeel van het lichaam van Christus of geldt dat pas vanaf het moment dat ze gedoopt zijn, belijdenis hebben gedaan of volwassen zijn? Spreekt God ook door jonge mensen heen? Of hebben kinderen een kleinere Heilige Geest ontvangen dan volwassenen?

In de Bijbel komen we diverse mensen tegen die van betekenis zijn in de geschiedenis van het volk Israël.

‘Houd van jongeren ...

Misschien wel een van de bekendste verhalen in de Bijbel is het verhaal van David en Goliat (1 Samuel 17). Toen dit verhaal zich afspeelde was David waarschijnlijk pas zeventien jaar oud. David was een jongere die op God vertrouwde én de dingen deed op zijn eigen manier, niet volgens de methode (harnas) van de generatie boven hem. Zijn jeugdige geloofsenthousiasme zorgde mede voor de overwinning van Gods volk.

In 2 Koningen 5 staat een prachtig verhaal over Naäman die door God wordt genezen van melaatsheid. Een van de ogenschijnlijk minder belangrijke personages in het verhaal is een jonge slavin van wie we bijna niets weten, maar die een rol van betekenis speelt. Wat we wel van haar weten, is dat ze een rotsvast vertrouwen had op God.
Ze was in een land dat niet haar thuis was. Zij was daar tegen haar wil, bruut gevangengenomen door het Aramese leger. Toch hield zij van de mensen in wier midden zij diende en had zij de moed om wat zij over God wist met hen te delen.
In het Nieuwe Testament (Johannes 6) staat een verhaal van een jongen die het eten dat hij bij zich had in de handen van Jezus legde, waardoor uiteindelijk duizenden gevoed werden.
Zomaar wat voorbeelden waarin we zien dat jonge mensen volledig meedoen in Gods wereld. Voorbeelden over de invloed die jonge mensen kunnen hebben als zij op God vertrouwen.

...omdat ze nu al vorm geven aan de kerk van vandaag’

Vaak zijn we als volwassenen geneigd om jongere generaties (met name tieners, jongeren en jongvolwassenen) te beoordelen op basis van hun gedrag dat eigen is aan hun leeftijd of hun generatie. ‘De jeugd van tegenwoordig!’ Of we krijgen juist medelijden met hen door de grote prestatiedruk die jongeren ervaren of de slechte kansen op de woningmarkt. Medelijden zonder werkelijke empathie of verbinding met de jongere zelf. Zowel veroordeling als medelijden zorgt ervoor dat je afstand houdt en geen contact van hart tot hart zoekt. Juist vanuit een houding van empathie ontdek je hoe God al bezig is in de levens van jonge mensen. Daarom is het belangrijk om in de kerk van jongeren te houden. Niet omdat ze de kerk van morgen zijn, maar vooral omdat ze nu al vorm geven aan de kerk van vandaag.

Bron: Sabine van der Heijden, Vincenza la Porta, Jan Wolsheimer en Martine Versteeg (eindredactie), ‘Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties’, Utrecht/Driebergen: KokBoekencentrum/MissieNederland, 2022, blz. 65-67 uit hoofdstuk 4. ‘Hart voor jongeren hebben’

Kijk ook op W missienederland.nl