UITZENDING ZONDAG 7 APRIL

ICT-specialist Jorn Rietveld naar Papoea
In de kerkdienst op zondag 7 april in De Regenboog zal Jorn Rietveld worden uitgezonden door de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid voor missionair werk voor Wycliffe Bijbel­vertalers in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Op 17 maart werd hij uitgezonden door de andere gemeente waar hij lid van is in Leerdam. Zijn daadwerkelijke vertrek naar PNG volgt vermoedelijk in april, mede afhankelijk van het moment van de afgifte van een visum voor vijf jaar.

Zendingswerk nu
Ter voorbereiding volgde Jorn enkele mastercursussen in Engeland. Zoals een cursus ‘Script Engagement’ over Bijbel­gebruik op zo’n manier dat het mensen raakt in hun hart. Belangrijk daarbij is het uitleggen van de Bijbel in de lokale context. Voor steeds een bepaalde taalgroep – in PNG worden ruim 800 verschillende talen gesproken! – worden workshops gegeven. Deze zijn erop gericht dat lokale gemeenschappen vanuit hun culturele en religieuze achtergrond leren hoe ze zelf met de Bijbel aan de slag kunnen gaan.

Bijbelgebruik op zo’n manier dat het mensen raakt in hun hart

Een andere cursus ging over de wijze waarop je tegenwoordig zendingswerk verricht. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat mensen zelf veel in hun mars hebben. Een zendingswerker lost dus niet alle problemen voor ze op, maar leert ze zelf problemen oplossen.

Software voor zendelingen
Jorn is ICT-specialist. Gezien de geïsoleerde ligging en de bijzondere omstandigheden van de zendingspost Ukarumpa waar hij naartoe gaat, dient de meeste software die door de zendelingen gebruikt wordt zelf ontwikkeld en onderhouden te worden. Daar gaat Jorn zich mee bezighouden. Daarnaast wil Jorn ook graag betrokken raken bij de Bijbeluitleg aan de lokale bevolking, waarvoor hij dus ook is opgeleid.

Ukarumpa
Het dorp Ukarumpa, dat in de hooglanden van PNG ligt, is een dorp dat door Wycliffe Bijbelvertalers is opgericht. Wegen zijn op PNG zeer schaars, daarom wordt er door Wycliffe voornamelijk gevlogen met eigen vliegtuigjes. In Ukarumpa zijn zo’n vierhonderd zendelingen aan het werk in allerlei functies, ook als garagehouder, arts, winkelbeheerder, administrateur, allemaal om het vertaalwerk te ondersteunen.
Nieuw-Guinea is het op één na grootste eiland ter wereld. Daar wordt door 70 procent van de mensen de hoofdtaal Tok Pisin gesproken en geschreven en ook onderwezen, een mix van Engels en originele talen. Maar de 17 miljoen inwoners spreken vooral een of meer talen die zeer lokaal gesproken worden, door gemiddeld zo’n 25.000 inwoners per taal. Wycliffe beoogt ook de Bijbel en met name het Nieuwe Testament in deze lokale talen te vertalen. Soms moet zo’n taal eerst nog op schrift gezet worden.

Giften welkom
Vrijwel iedere Wycliffe-medewerker wordt, net als Jorn, uitgezonden door een of meer christelijke gemeenten. Verblijfskosten, opleiding en de reis moeten door de zendelingen zelf betaald worden. Dat kan alleen via fondsenwerving, waar ook de uitzendende gemeente zich voor inzet.
Jorn heeft op dit moment ruim 80 procent van het benodigde geld (in totaal € 87000 toegezegd gekregen. Hij mag echter pas vertrekken wanneer 105 procent van het totaalbedrag van € 87.000 daadwerkelijk is toegezegd. Giften zijn dus nog altijd van harte welkom!

W jornnaarheteindevandewereld.com voor giften en de nieuwsbrieven van Jorn Rietveld.
Zie ook: wycliffe.nl/veldmedewerker/jorn-rietveld


Jan Blankespoor

In het decembernummer 2023-10 van Kerk in Zoetermeer staat te lezen hoe Jorn geïnspireerd raakte om zendingswerk aan de andere kant van de wereld te willen doen en hoe de Thuisfrontcommissie is ingericht. Na de voorbereidingstijd is de daadwerkelijke uitzending dan nu in zicht. W kerkinzoetermeer.nl/pdf/KiZnr10_2023[WEB].pdf