DIENSTEN IN GEBARENTAAL

Dovenpastor voor Zuid-Holland bevestigd
DOVENPASTORAAT Dovenpastor Hendrik Stevens is bevestigd voor de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen in de regionale erediensten voor mensen met doofheid.

De bevoegdheidsverlening was op 1 februari in Utrecht, in de Kapel van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk aan de Joseph Haydnlaan 2. Hendrik preekte, zoals voor hem gebruikelijk, in gebarentaal. Een tolk vertaalde zijn gebaren in de gesproken taal.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van het Dienstencentrum, het landelijk Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en de Interkerkelijke Commissies van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland.
Hendrik Stevens werkt binnen de classis Zuid-Holland Noord in de regio Den Haag/Zoetermeer. In het overige van Zuid-Holland is dovenpastor Wim Otte werkzaam.

Dovendiensten Zoetermeer
Kerkdiensten voor doven vinden in Zoetermeer maandelijks plaats in gebouw Ons Honk aan de Carry van Bruggenhove in de wijk Buytenwegh, zie pagina 4 en de website van Kerk in Zoetermeer. Ook is er in Ichthuskerk van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord elke vierde zondag een gebarentolk aanwezig. Vanuit de Ichthuskerk onderhouden Aleidus Aalderink en Jaap Sneep contacten met de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Zoetermeer e.o., waarvan Corien Brokking secretaris is.

Meer weten over dovenpastoraat?
Kijk op www.doofenkerk.nl