Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

EN VERDERDe redactie komt graag in contact met

redacteuren en medewerkers


die het leuk vinden om creatief mee te denken en/of mee te schrijven, iedere maand of op ad hoc-basis, met Kerk in Zoetermeer – verbindende en inspirerende krant op het snijvlak van kerk en samenleving voor lezers binnen en buiten de kerk.

Bel of mail met de hoofdredacteuren, zij kunnen je er alles over vertellen.

Jan Blankespoor T (079) 3 212 164 E jhblankespoor@casema.nl
Marieke van der Giessen-van Velzen T (079) 3 522 519 E info@kerkinzoetermeer.nl
(overdag en ’s avonds te bereiken)


werkt aan verbreding van kwaliteit en kwantiteit.
Ook uw advertentie kan een plekje krijgen in onze krant.

Klik hier voor de tarieven en neem contact met ons op over de mogelijkheden.

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Voor het programma van De Pelgrim, Perron-Oosterheem of Halte 2717 klikt u op een logo hieronder. Daarmee wordt u doorverwezen naar de eigen websites.

Adverteren in
Kerk in Zoetermeer?


Ook een bericht of activiteit insturen? Mail ons.


Wilt u ook de Kerk in Zoetermeer ZomerSpecial ontvangen? Bel of mail de redactie! T (079) 3 522 519
E info@kerkinzoetermeer.nl


UITGELICHT

Vanwege de coronapandemie en alle beschermende maatregelen verschijnt er geen Gaandeweg deel II over de periode februari-juni 2021. Wat er aan vormings- en toerustingsactiviteiten geprogram­meerd wordt, staat in de rubriek Uitgelicht. Op basis daarvan houden we de onderstaande agenda actueel.

Zondag 08-08-2021
mystiekMeditatieve zomervieringen
Ichthuskerk
Zondag 15-08-2021
mystiekMeditatieve zomervieringen
Ichthuskerk
Zondag 22-08-2021
mystiekMeditatieve zomervieringen
Ichthuskerk
Zondag 29-08-2021
mystiekMeditatieve zomervieringen
Ichthuskerk
Lees meer >>>


GEBEDSMOMENTEN

OUDE KERK
Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Elke twee weken op woensdag van 19.00-19.50 uur
Oosterheemplein 320
E arjenvantrigt@solcon.nlRonald de Jong:
Luisterfragment Psalm 23
uit Avondmuziek Oude Kerk


Ronald de Jong:
Improvisatie over Psalm 22
uit Avondmuziek Oude Kerk

Johan van Oeveren Luisterfragmenten:
4 Miniaturen over Psalm 104:Koraalbewerkingen
Psalm 22, 118 en 143:

POR online: Woensdag special met Marieke vd Giessen van Velzen