Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

EN VERDER

Voor het programma van De Pelgrim, Perron-Oosterheem of Halte 2717 klikt u op een logo hieronder. Daarmee wordt u doorverwezen naar de eigen websites.

Eerder verschenen nummers bekijken?Adverteren in
Kerk in Zoetermeer?


Ook een bericht of activiteit insturen? Mail ons.

UITGELICHTZondag 25-09-2022
muziekTaizéviering
De Wijngaard
Maandag 26-09-2022
leerhuisLeerhuis ‘Israël’
De Herberg Oude Kerk
Donderdag 26-09-2022
workshopsCreatief psalmen lezen
Adventskerk
Dinsdag 27-09-2022
maaltijdenOpen Ichthus
Ichthuskerk
Donderdag 29-09-2022
gespreksgroepen(G)een blad voor de mond
De Regenboog
Zaterdag 01-10-2022
gespreksgroepenKledingbeurs!
Oosterkerk
Lees meer >>>


GEBEDSMOMENTEN

OUDE KERK
Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk, Dorpsstraat 59.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Elke twee weken op woensdag van 19.00-19.50 uur
Oosterheemplein 320
E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

ICHTHUSKERK
Maandelijks op dinsdagavond.
Parkdreef 258
E koosje-l@live.nl

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. Parousiagebouw De Uitkijk, Wattstraat 64.
E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, Dobbe-eiland.
E hanstrapman@planet.nlInterview met hoofdredacteur Kerk in Zoetermeer