EN VERDER

De Protestantse Gemeente Zoetermeer zoekt een vrijwilliger als

Secretaris van het College van Kerkrentmeesters


De huidige secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK) zal medio 2024 zijn functie neerleggen en het CvK zoekt daarom een opvolger.

Functievoorwaarden:
  • lidmaat van één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
  • bereid als kerkrentmeester plaats te nemen in het CvK; hij of zij wordt hiertoe door de eigen wijkgemeente benoemd als ouderling-kerkrentmeester of gemeentelid-kerkrentmeester
  • ervaring met het opstellen van teksten, zoals notulen, brieven en notities
  • bereid om als lid van het moderamen van het CvK mee te denken in de breedte van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Neem dan graag voor meer informatie contact op met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters:
Rik Buddenberg E rikbuddenberg@gmail.com
M 06-1280 3557

De volledige functieomschrijving vindt u hier >>>


Voor het programma van De Pelgrim of Perron Oosterheem klikt u op het logo. Daarmee wordt u doorverwezen naar de eigen websites.

Open kerk in Oosterheem

De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken. Oosterheemplein 320 E p.j.van.daalen@casema.nl W oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net


Open Ichthus

Iedere woensdagmorgen van 10.00 en 12.00 uur is er inloop. Koffie, thee en spelletjes staan klaar.
Parkdreef 258 W www.pwzn.nl/open-ichthus

Open Oude Kerk

De kerkzaal is opnieuw gewit: wanden en gewelven zijn weer heerlijk schoon. Welkom als vanouds op vrijdagmiddag 14.00-15.30 uur voor een moment van stilte of rondgang door de kerk. Interieur- en informatiefolders zijn volop beschikbaar en bijbels in verschillende talen gratis mee te nemen.
Oude Kerk, Dorpsstraat 59 E jokevanderkrukkrop@gmail.com W www.oudekerkgemeente.nl

Inloophuis De Herberg Oude Kerk

Inloophuis De Herberg naast de Oude Kerk is elke dinsdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur. Van harte welkom in de ruime ontvangstzaal voor koffie en thee, gesprek of spel.
Dorpsstraat 59 T 06-2009 2729 E loes.landlust@ziggo.nl W www.oudekerkgemeente.nl

Inloophuis Rokkeveen

Het Inloophuis in De Regenboog is elke vrijdag open tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. Drie vrijdagen is er aansluitend een Middagpauzedienst en elke vierde vrijdag houden we een maaltijd, waarvoor u zich kunt opgeven.
Nathaliegang 283 T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com W pwzz.nl


Open Lichtzijde

Welkom voor een kop koffie of thee of om even tot rust te komen.
Elke maandag en elke donderdag 14.00-15.30 uur.
Broekwegzijde 196 W www.lichtbakenzoetermeer.nl


Open Kompas

Op dinsdag, woensdag en vrijdag open van 10.00-12.00 uur. Vluchtelingen kunnen er extra taallessen krijgen: ‘Nederlands babbelen’, en op vrijdag zijn er activiteiten.
Piet Heinplein 13 T 06-1322 5946 W www.lichtbakenzoetermeer.nl
Dossier Slavernij
Bewustwording in de kerken

Eerder verschenen nummers bekijken?

Adverteren in
Kerk in Zoetermeer?

Ook een bericht of activiteit insturen? Mail ons.

UITGELICHT

Donderdag 13-06-2024
Gemeentegroeigroep
Oude Kerk
Vrijdag 14-06-2024
Koffieochtend Noordhove
Ichthuskerk
Vrijdag 14-06-2024
Kerkkampeerweekend
Rustdam, Zoeterwoude
Maandag 17-06-2024
Ouderengesprekgroep
Ichthuskerk
Zaterdag 29-06-2024
Heemfestival en Pasar Malam 
Oosterkerk
Lees meer >>>


GEBEDSMOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag van 19.15-19.45 uur in De Herberg, Dorpsstraat 59.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Elke twee weken op woensdag van 19.00-19.50 uur, Oosterheemplein 320
E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

ICHTHUSKERK
Maandelijks op dinsdagavond.
Parkdreef 258
E koosje-l@live.nl

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. Parousiagebouw De Uitkijk, Wattstraat 64.
E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, Dobbe-eiland.
E roelie.vanderlinden@gmail.comInterview met hoofdredacteur Kerk in Zoetermeer