Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

EN VERDER

Voor het programma van De Pelgrim, Perron-Oosterheem of Halte 2717 klikt u op een logo hieronder. Daarmee wordt u doorverwezen naar de eigen websites.

Eerder verschenen nummers bekijken?Adverteren in
Kerk in Zoetermeer?


Ook een bericht of activiteit insturen? Mail ons.

UITGELICHTZondag 10-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Maandag 11-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Dinsdag 12-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Woensdag 13-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Donderdag 14-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Vrijdag 15-07-2022
jeugdTaizé-jongerenreis
Pelgrimskerk
Lees meer >>>


GEBEDSMOMENTEN

OUDE KERK
Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Elke twee weken op woensdag van 19.00-19.50 uur
Oosterheemplein 320
E arjenvantrigt@solcon.nl

ICHTHUSKERK
Maandelijks op dinsdagavond.
E koosje-l@live.nl

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. Parousiagebouw De Uitkijk, Wattstraat 64.
E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, Dobbe-eiland.
E hanstrapman@planet.nlInterview met hoofdredacteur Kerk in Zoetermeer