AFSCHEID VAN TWEE ZWO’ERS

Aanschouwelijke projecten in de Veertigdagentijd
ZOETERMEER-NOORD In de kerkdienst van zondagmorgen 28 januari jl. in de Ichthuskerk hebben Jan Buurma en Joost Boogaard het stokje – mét brandend sterretje – van hun activiteiten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (kortweg: ZWO) overgedragen aan Marius Cusell en Elvira Dragstra. Jan heeft dit ruim dertig en Joost bijna dertig jaar gedaan. Wat bewoog deze doeners?

Hoe zijn jullie met dit werk begonnen?
Jan kwam in 1992 terug uit Indonesië waar hij ontwikkelingswerk gedaan heeft. Hij was betrokken bij een project, gericht op versterking van de groenteteelt op Java. Via een ‘intakegesprek’ voor nieuwe gemeenteleden met dominee Ad Knotters (overleden in 2004) werd hij lid van de werkgroep ZWO. Joost is in 1995 benaderd vanuit de ZWO-groep. In die tijd lag de leeftijd van de ZWO’ers tussen de 20 en 40 jaar.

Welke ontwikkelingen hebben jullie in de afgelopen dertig jaar gezien?
In de eerste jaren 1992-2004 was de ZWO gericht op ontwikkelingssamenwerking. Met name tijdens de Veertigdagentijd werd geld opgehaald voor verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Klino Mobil: een ambulance voor de Molukken, en een werkvakantie voor jongeren naar Oeganda. De jongeren moesten zelf door verschillende acties geld bij elkaar krijgen voor de reis en voor bouwmaterialen. Deze werkvakantie was charitatief gericht: geld inzamelen om de ‘nood’ te lenigen. In deze periode was Rob van Vliet voorzitter van de werkgroep ZWO. Er werd veel samengewerkt met een missionaire werkgroep van de rooms-katholieke Doortocht aan de Hekbootkade.

In de tweede periode 2004-2015 was dominee Rein Algera nauw bij het ZWO-werk betrokken, samen met dominee Rianne Halsema uit Zevenhuizen. Er was toen het lang­lopende project Rumah Bersama (Gezamenlijk Huis), met meer kerken in Zoetermeer en in de regio samen. Henriëtte Nieuwenhuis werd vanuit Kerk in Actie uitgezonden naar Sumatra. De contacten met haar verliepen uitstekend. Zij is verschillende malen in Zoetermeer geweest. Ook een groep Zoetermeerders is naar Sumatra gereisd. Andersom zijn jongeren uit Sumatra in Nederland geweest. Twee van hen brachten een week door in Zoetermeer. De periode met Henriëtte beschouwen Jan en Joost als het hoogtepunt van hun werk. Bij dit project stond het ‘transformatief diaconaat’ centraal: de mensen daar in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

In de derde periode vanaf 2015 tot nu waren er in de Veertig­dagentijd verschillende projecten, waarvoor soms wel € 5000 tot € 6000 werd opgehaald. In Ethiopië over klimaat­verandering, in Libanon voor training van jongeren, en als laatste in Moldavië voor de opvang kwetsbare jongeren en ouderen, dat ook dit voorjaar nog loopt.

Hebben jullie adviezen?
Joost: ‘Blijf aandacht besteden aan de projecten in de Veertigdagentijd en aan de Zondag Werelddiaconaat. Houd ook balans, je hoeft niet het hele jaar actief te zijn. Dan overvraag je de gemeente­leden. En stem je activiteiten goed af met de andere kerkelijke activiteiten in de wijk. Als je een informatieavond belegt voor de gemeente, begin dan met een maaltijd. Dat trekt bezoekers. Betrek ook jongeren bij het ZWO-werk door ze in te schakelen voor kortdurende activiteiten.’
Jan: ‘Vraag je ook af: wat kun je leren van de kerken daar? Laten we gerichter zijn op wederkerigheid. Geloof is daar veel meer verweven met de samenleving.’
Joost vult aan dat bij ons vele sociale voorzieningen door de overheid geregeld zijn. In de Derde Wereld zijn grote groepen mensen vaak afhankelijk van het diaconale werk van de kerk.

Wat de activiteiten betreft, heeft het steeds heel goed gewerkt om de projecten in de Veertigdagentijd in de kerkdienst te verbeelden, zoals een ingezaaid rijstveldje dat gedurende de vastenperiode steeds meer tot bloei kwam. Een aanschouwelijke cursus biologische rijstteelt voorin de kerk!

Reinier Laman Trip
ZWO ZOETERMEER-ZUID

Foto: Joost Boogaard (links) en Jan Buurma (rechts)