‘Vasten is op God afstemmen’
SCHOONSPOELEN Aan het begin van het nieuwe jaar vasten veel gemeenteleden van GODcentre in Voorschoten, meestal de eerste week na de kerstvakantie. Elke vastendag komen ze ’s avonds als gemeente samen om te bidden en God te aanbidden. Het gebeurt in saamhorigheid en je versterkt daarin ook elkaar. Aran van der Giessen en zijn vrouw Veronica doen daar aan mee en zetten het ook in bijvoorbeeld voorafgaand aan een jeugdkamp in de zomer.

‘Het gaat om op God afstemmen en Hem om richting en leiding vragen. Op één staat: meer tijd voor God. Dat is ook echt zo, er komt veel meer ruimte als je vast. Je hoeft geen boodschappen te doen en niet te koken. Het gaat niet om diëten of minder op sociale media, het is echt je eten laten staan om te bidden. Door de dag heen blijven we wel drinken, maar ook dit kun je laten staan. Vasten gaat hand in hand met bidden, dat is verstrengeld. Het is heel krachtig. Je zoekt God met heel je lichaam en plaatst jezelf bewust in een omgeving zonder afleiding. Zoals van Jezus staat geschreven, dat de Heilige Geest Hem leidde naar de woestijn waar Hij veertig dagen vastte. Het maakt je geestelijk scherp en Gods stem kun je duidelijker verstaan. Vasten is ook een geestelijke schoonmaak, waarbij je wordt gereinigd van zonde en verleiding. Dr. Myles Munroe gebruikt het voorbeeld van een zwembad, een bassin van overvloed waarop we met buizen aangesloten zijn. Deze buizen kunnen verstopt raken door zonde of afleidingen. We hebben het nodig om ze schoon te spoelen, zodat God 100% door ons heen kan stromen! Menselijke denkpatronen ruim je op en je kunt je weer laten voeden met Gods kracht.’

Marieke van der Giessen-van Velzen