JORN RIETVELD NAAR PAPOEA NIEUW-GUINEA

‘Een keer’ en ‘iets met zending doen’ krijgt vorm


UITZENDING In 2024 gaan de Protestantse Gemeente Leerdam en de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid gezamenlijk Jorn Rietveld uitzenden naar Papoea Nieuw-Guinea. Buiten Leerdam en Zoetermeer-Zuid zullen weinig mensen hem kennen, dus: wie is Jorn, wat gaat hij doen in Papoea, en wat is Ukarumpa? Wie is Jorn Rietveld? Jorn is 27 jaar en opgegroeid op een boerderij in de buurt van Leerdam als vierde van vijf kinderen. Na het behalen van zijn vwo-diplo­ma is hij Natuurkunde gaan studeren in Delft. Op zijn 24e is hij afgestudeerd en daarna heeft hij bijna drie jaar gewerkt als ontwikkelaar van software voor drones. In die tijd is hij in Zoetermeer terecht gekomen. Nu bereidt hij zich erop voor om via Wycliffe Bijbelvertalers Nederland uitgezonden te worden naar Papoea Nieuw-Guinea. Over zijn motivatie om de zending in te gaan, licht hij het volgende toe.

‘Sinds ik klein ben heb ik het verlangen om naar de andere kant van de wereld te gaan. Voor mij was dat altijd Nieuw-Zeeland, omdat ik had gehoord dat het precies aan de andere kant van de wereld lag voor ons. Toen ik een jaar of dertien, veertien was ben ik aangeraakt door de Geest. Het geloof ging voor mij leven. Langzaam maar zeker is bij mij de wil gegroeid om mijn leven aan God te wijden. Als je deze twee verlangens combineert, kom je al snel uit bij de zending. Vanaf mijn zestiende speel ik met het idee om een keer iets met de zending te doen. Dat ‘een keer’ en ‘iets’ begint nu redelijk vorm te krijgen.’

Meer dan 800 talen
Papoea Nieuw-Guinea is het op één na grootste eiland ter wereld: alleen Groenland is groter. Het westelijke deel van het eiland hoort bij Indonesië, het oostelijke deel is de zelfstandige staat Papoea Nieuw-Guinea (PNG), met Port Moresby als hoofdstad. PNG bestaat grotendeels uit tropisch regenwoud en er wordt olie, gas, goud, zilver en koper gewonnen. Er wonen 9 tot 13 miljoen mensen (de schattingen lopen wat uiteen), waarvan slechts een klein gedeelte in steden woont.
Ondanks het relatief lage aantal inwoners per vierkante kilometer, worden er in Papoea Nieuw- Guinea meer dan 800 talen gesproken, waarvan sommige nog niet worden geschreven. In een land met zoveel talen is er voor een organisatie als Wycliffe Bijbel­vertalers veel werk te doen.

Steunpunt Ukarumpa
In het Kainantu District in de provincie Eastern Highlands heeft het Summer Institute of Linguistics (SIL) eind jaren vijftig van de vorige eeuw een nederzetting gesticht: Ukarumpa. Ukarumpa fungeert als centraal steunpunt voor de bijbelvertalers en zendelingen die in Papoea Nieuw-Guinea werken. SIL zorgt voor goede faciliteiten als water, elektriciteit en internet en voor veiligheid; de mensen worden ernaar uitgezonden via Wycliffe. De manier van werken in Uka­rumpa is uniek in de wereld. Om Ukarumpa goed te laten functioneren en het werk daar mogelijk te maken, is dan ook unieke software nodig. Het wordt het werk van Jorn om die software te onderhouden en uit te breiden. Ter voorbereiding op zijn uitzending naar Papoea Nieuw- Guinea volgt Jorn nu een opleiding in Christchurch in Engeland.

Thuisfrontcommissie
In Nederland is er een thuisfrontcommissie (TFC) gevormd die bestaat uit familie, vrienden en gemeenteleden uit Leerdam en Zoetermeer. Het zijn de volgende mensen: Tanne Rietveld (voorzitter), Marije van Dam (secretaris), Niels van der Laan (penningmeester), Desiree de Bruin, Marius Cusell, Linda van Rijn, Willy Tieman. De TFC regelt allerlei praktische zaken, onder meer publiciteit en fondsenwerving, is het aanspreekpunt voor de achterban, en staat Jorn bij met morele steun en gebed.

Contact opnemen met de Thuisfrontcommissie kan via tfcjorn@gmail.com 
Meer informatie is te vinden op de website jornnaarheteindevande­wereld.com


Willy Tieman