OPTREKKEN MET ALLE GENERATIES

'Samen doen' in Zoetermeer

IDEEËN In dit februarinummer van Kerk in Zoetermeer is er ruime aandacht voor het boek Samen Jong. Met aansprekende voorbeelden en bijbelse reflecties geeft dit boek handreikingen over hoe je samen kerk kunt zijn met alle generaties. Een rondgang langs de protestantse wijkgemeenten in Zoetermeer laat al kleine en grotere ideeën zien over hoe het kan of kan lukken: samen beleven en je thuis voelen in de kerk.

‘In de Ichthuskerk zijn we al een tijdje bezig met het boek Samen Jong’, zegt jongerenpastor Arianne Lodder. ‘Met gemeenteleden van verschillende leeftijden zoeken we naar manieren om handen en voeten te geven aan de kernwaarden uit het boek. Daar komen leuke en goed uitvoerbare ideeën uit.
Het welkom heten in de kerkdienst op zondag samen met een kind of jongere doen. De bloemengroet niet alleen naar ouderen of mensen bij wie zorgen zijn – waarom niet ook naar gezinnen of naar een jongere of een kind (en moeten het dan bloemen zijn ...)? Verder denkt de groep na over variatie in muziek en liederen tijdens de kerkdiensten, met het verlangen meer mensen aan te spreken.
Intussen is ook begonnen met een verjaardagskaart voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Afgelopen zondag was ik erbij toen een van de tieners zo’n verjaardagskaart kreeg. Ze vond het heel leuk om zoveel namen op haar kaart te zien staan!’

‘In Zuid willen we graag kerk zijn met alle generaties’, vertelt ds. Jan van der Wolf, vandaar het idee van de LunchPlus van eind januari. ‘Het is zondagmorgen. Na de dienst in De Regenboog staan kerkgangers koffie te drinken. In de kerkzaal spelen kinderen met een houten speelgoedtrein. Tegen twaalf uur klinkt: ‘Aan tafel!’ In een zijzaal staan de tafels gedekt voor ouders met hun kinderen, én voor een aantal zestigers die de lunch hebben verzorgd. De ouders praten met de predikanten over geloof en geloofsopvoeding, voor de kinderen is er een apart programma is. Deze Lunchplus was echt een feestje!’

Het gebeurt ook op een gewone dinsdagmorgen. Kinderen, ouders en grootouders komen vanuit de Clausschool bij elkaar in De Regenboog. Voorgangers uit de kerk, ds. Els van der Wolf en Gerda Griffioen, en een leerkracht hebben deze ‘school in kerk’- viering bedacht en er op school met de kinderen over gepraat. Het thema is creatief verwerkt, de liedjes zijn geoefend en de gebeden geformuleerd. Een vader-­gemeentelid speelt piano, iemand uit de kerk bedient de beamer. Twee vieringen op maat, voor de jongsten en later voor de oudere kinderen. ‘Een feest’, zegt ds. Els, ‘we bidden, de Bijbel gaat open. We ontvangen de zegen. Je ziet het misschien niet, maar het is er wel.’

Verschillende generaties ontmoeten elkaar binnen de Oude Kerk Gemeente. In de GemeenteGroeiGroep en de kring ‘Herkerken’ wordt geloof en levenspraktijk gedeeld en bespreken diverse leeftijden hoe je gemeente kunt zijn en welke dingen mogelijk anders kunnen. Er wordt, net als vorig jaar, weer een Paasinloop georganiseerd. Jonge kinderen zoeken eieren en volwassenen ontmoeten elkaar binnen en buiten. De QRST-route rond Kerst uitgezet in het Dorp – ‘volg het kerstverhaal via de QR-codes’ – nodigde veel jongeren en ouderen uit om in de benen te komen. Tijdens de kindernevendienst gaat er naast de leidinggevende ook altijd een ouder gemeentelid mee. Bij de ‘Schrijf een groet!’-actie voor zendings­werker Foka in Bulgarije in januari waren kinderen en oudere gemeente­leden aan (sta)tafels creatief in de weer. Ervaring leert dat de momenten van laagdrempelig samenkomen met een hapje en een drankje voor alle generaties heel waardevolle momenten zijn. En waar kan dat beter dan in De Herberg?!

De Kerstmusical in de Oosterkerk was een resultaat vanuit het project Gezin-School-Kerk van Perron Oosterheem. Een oma schreef na afloop: ‘Een heerlijk luchtige musical en met veel humor om wat er allemaal een beetje fout ging. Juist omdat het niet allemaal vlekkeloos verliep blijft dit optreden bij mensen in het geheugen staan als het mooist vertelde kerstverhaal. Mijn kleindochter zit heerlijk na te genieten en ik natuurlijk helemaal.’ En nog een voorbeeld van missionair pionier Timo Hagendijk: ‘Laatst liet ik kinderen een cadeau uitpakken. Het blauwe kleed dat tevoorschijn kwam, bleek een ‘zwembad’ te zijn. Samen zochten we uit of de kinderen in het zwembad van geloof stonden, aan de kant of misschien wel helemaal niet in zwembad waren. Vervolgens bespraken we deze vraag in een kort moment met elkaar in de gemeente. Prachtig om zo met alle generaties op te trekken.’

Een greep uit alles wat al ‘samen’ gedaan wordt, de lijst is langer. Er wordt in Zoetermeer creatief en enthousiast nagedacht over samen kerk zijn, ‘samen jong’ worden, zijn en blijven!

Hanneke Lam