Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Activiteiten voor tieners en jongeren in elke wijk


Overzicht bij het januarinummer ‘Kerk van je dromen’ – Kerk in Zoetermeer 2020-1

In de verschillende wijken en kerken van Zoetermeer zijn er voor tieners en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 25 jaar allerlei activiteiten. Die staan open voor iedereen, of je nu wel of niet gewend bent naar een kerk te gaan. Welkom, en neem ook een vriend of vriendin mee! Informatie vind je natuurlijk ook op de eigen websites van de protestantse wijkgemeenten.


Dorpsstraat 59 2712 AD Zoetermeer W www.oudekerkgemeente.nl/jeugd

Jonge Kerk
Elke drie weken op zondagmorgen – 12-16
Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan kun je eens per zes weken op zondagmorgen naar de JONGE KERK. Nog nooit geweest? Kom een keer mee. Je bent van harte welkom. We wisselen van gedachten over een actueel onderwerp. Om eens wat te noemen: pesten op school, hoe kijk je daar tegen aan en hoe ga je daar vanuit geloof mee om? Wat betekent geloven voor jou? Andere geloven en het christendom. Gaan sport en geloof samen? Zinloos geweld. Wel eens iets van Gods aanwezigheid gemerkt in je eigen leven? Examen doen, een beproeving. Werd Jezus ook beproefd? En wie weet pik je, na al die discussies, nog eens wat op van de preek van de dominee.
Jan Bos E jongekerk@oudekerkgemeente.nl W www.oudekerkgemeente.nl/jongekerk/ en website-agenda

Youth Hour – Speciaal voor jongeren
Elke zes weken op zondagmorgen – 12+
Op een leuke, sportieve, creatieve en ook serieuze manier bezig zijn en nadenken over geloof en aanverwante zaken. Gewoon in alle eerlijkheid naar elkaar, met soms een opdrachtje voor de weken erna. Zin om dit ook eens mee te maken? Je bent welkom!
Data vind je op www.oudekerkgemeente.nl > over ons > jeugdwerk

Catechisatie en kring Verdieping van je geloof
Donderdagavond – 12-18 en 18-25
Op donderdagavond is er catechisatie voor de jongeren van onze gemeente. Er zijn twee leeftijdsgroepen, catechese voor 12-18 jaar en de kring Verdieping van je geloof 18-25 jaar. Beide groepen hebben op dezelfde donderdag catechisatie. De data vind je in de agenda op de Oude Kerk-website. Het gaat over alles waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt, en met de keuzes die je moet maken voor nu, en voor je toekomst. Je ontdekt dat de Bijbel belangrijke dingen te zeggen heeft. We maken gebruik van filmmateriaal of internet en af en toe is er een gast die vanuit eigen ervaring een onderwerp kan toelichten.

16+Club en Sfeerwerk 11-15
Elke twee weken en elke maand
De 16+Club-avonden staan in het teken van onderlinge ontmoeting en ontspanning en hebben het karakter van een soos, voor en door jongeren. Wees welkom vanaf 20.00 uur op de club op vrijdagavond, eens per twee weken. Data staan op de Oude Kerk-website.
Eens per maand is er sfeerwerk op zaterdagavonden van 19.30-21.30 uur: gamen, filmavond, midgetgolf, spelletjesavonden en nog veel meer! Bekijk de agenda op de Oude Kerk-website voor de geplande data.


De Oase, Kerkenbos 8 2715 RP Zoetermeer W oase-meerzicht.nl

Tienertent: (on)geloof en gezelligheid
Elke vrijdagavond – 10+
Elke week is er een uur helemaal voor de jeugd, in een eigen ruimte. Elke week is anders. Gezelligheid staat voorop en we gaan een goed gesprek over geloof en ongeloof, over goed en kwaad niet uit de weg. Er is volop ruimte voor eigen inbreng van vragen en thema’s. Voor ouders en verzorgers is er ondertussen ruimte voor spel en ontmoeting in de Voorhof van kerkgebouw De Oase.
Elke vrijdag (behalve in schoolvakanties) van 19.00-20.00 uur; ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com E gerdavooijs@gmail.com

Kliederkerk op zaterdag
Alle leeftijden
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur voor kinderen, ouders, grootouders, iedereen. Steeds met een thema. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je kunt ook gewoon even binnen komen lopen.
25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli; T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com

WORLD SERVANTS ZOETERMEER / DE PELGRIM
De World Servants-groep Zoetermeer bouwt aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering. De Zoetermeerse groep bereidt zich waarschijnlijk in 2021 weer voor op een reis in de zomervakantie, met acties om geld in te zamelen en sponsorwerving. Naast het voorbereiden van de acties komen ze maandelijks als groep bij een om met elkaar in gesprek te gaan over de reis, waarom ga je mee, wat heeft God hier mee te maken?
E world.servants.Zoetermeer@gmail.com F worldservantszoetermeer/ W worldservants.nl/zoetermeer


Oosterheemplein 320 2721 ND Zoetermeer
W oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/ W perron-oosterheem.nl

Clubs
Elke vrijdagavond – 8-12
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er elke vrijdag van 19.00-20.30 uur club, gezamenlijk voor Oosterkerk en Morgensterkerk én vriendjes en vriendinnetjes.
Trudy Willemse T (079) 319 04 06 E pgm.willemse@ziggo.nl

Tienerclub Rock Solid – Perron Oosterheem
Elke twee weken op dinsdag – 10+
Rock Solid is een gezellige club voor tieners in groep 7 en 8 en de brugklas. Iedere clubavond is er een topprogramma: spelletjes, koekjes bakken, sporten, gesprekken over een thema. We houden vooral van veel gezelligheid.
4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april, 12 mei, steeds van 19.00-20.00 uur
Timo Hagendijk E pionier.oosterheem@gmail.com W perron-oosterheem.nl


Kompas
Elke twee weken op zaterdagavond – 12+
Zit jij in klas 1, 2 of 3 van de middelbare school, dan ben je welkom bij het Kompas. Eén keer per twee weken komen we op zaterdagavond van 19.45-21.45 uur bij elkaar om er een gezellige avond van te maken. De ene keer in de Oosterkerk, de andere keer op een andere locatie. Tijdens de avonden staan ontspanning, vriendschappen en het geloof centraal. Wat doen we? Bowlen, gymmen, strandwandeling, kerstdiner en regelmatig een moment voor de boodschap uit de Bijbel. Met Hemelvaartsdag gaan we drie dagen op Kompaskamp – dit mag je niet missen!
T 06-5251 8839 E arieroeleveld@hotmail.com

ZOP – Jeugdcafé
Elke zaterdagavond – 16+
Al vele jaren is het ZaterdagavondOntmoetingsPunt (ZOP) een begrip en een perfecte mogelijkheid om met jongeren bij elkaar te komen. Ben je 16 jaar of ouder, dan zien we je graag op zaterdagavond vanaf 20.00 uur om lekker te chillen met vrienden en vriendinnen, om te kaarten, te poolen of te darten, met een drankje en een snack. Het ZOP is geopend in de periode van september tot ongeveer juni van 20.00-00.00 uur. De ZOP-ruimte vind je aan Nassaulaan 1 in het Dorp.
E zop.choice@gmail.com

Wegwijs
Elke maand op zondagavond – 16+
Wegwijs is een activiteit voor jongeren vanaf 16 jaar. Iedere tweede zondag van de maand na de middagdienst, afwisselend in de Morgensterkerk (Nassaulaan 1, Dorp) de Oosterkerk (Oosterheemplein 320). Eerst een gezamenlijke maaltijd en daarna volgt de rest van het programma; een spreker, bijbelstudie, verhitte discussie of een avondje ontspanning. We sluiten de avond meestal rond 20.30 uur af. Ben jij 16+ en nog nooit op Wegwijs geweest? Kom gerust een keer kijken!
E leonvdam@gmail.com

BASE Bijbelstudiegroep
Elke twee weken op woensdagavond – 18+
BASE komt eens in de twee weken bij elkaar op woensdagavond in The Choice, gezamenlijke jeugdruimte onderin de Morgensterkerk, Nassaulaan 1. BASE is voor jongeren vanaf 18 jaar. We starten om 19.45 uur met koffie en wat lekkers en vanaf 20.00 uur bestuderen we met elkaar de Bijbel. Dit jaar is dat de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs.
E cordenheijer@outlook.com E antoinet_oudijk@hotmail.com

Hart4U-diensten met band
Maandelijks op zondagmiddag 17.00 uur– alle leeftijden
W oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/hart4uParkdreef 258 2724 EZ Zoetermeer E pwzn.nl/jeugd

Tienerdienst
Elke eerste en derde zondag – 10+
Tienerdienst voor jongeren uit de onderbouw van de middelbare school. Op het moment van de preek gaan de jongeren in gesprek over het thema van de dienst, die om 10.00 uur begint. Aansluitend is er ook vaak Tieners & Tosti’s (lekker!).

Interactieve Chagallviering
Elke twee zondag – jongeren en jongvolwassenen
Eén keer in de maand is een interactieve viering in de Chagallruimte van de Ichthuskerk, steeds op de tweede zondag van de maand, van 12.00 -13.00 uur.

Catechese voor middelbare scholieren
Dinsdag van 19.00-20.00 uur
Over vragen zoals: Waarom geloven? Waarom de kerk? Wat geloof ik en wat zegt het mij eigenlijk? We proberen hierop antwoorden te vinden tijdens de catechisatie. We leren daarbij van verhalen die in de Bijbel staan, maar ook van eigen ervaringen.

Toneelgroep Focus
Elke maandag 19.00 uur – 10-18
Focus organiseert toneelproducties voor en door jongeren van 10-18 jaar. De repetities zijn wekelijks. Iedereen is van harte welkom. Toneelervaring is geen vereiste. Ieder jaar wordt er een stuk geoefend en gespeeld.

Jeugdband Inspire
Een enthousiaste groep jongeren die met muzikale inbreng een verfrissende dynamiek geven aan een kerkdienst. Aan de hand van het thema van de dienst worden popnummers gezocht die qua inhoud bij het onderwerp aansluiten. In het kerkelijk jaar zijn er vaste momenten waarop de band in de kerkdienst te horen is: de jongeren Kerstnach(t)dienst en de dienst waarin kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. Daarnaast werkt Inspire incidenteel mee aan jeugddiensten of Chagallvieringen.

Informatie over de activiteiten in de Ichthuskerk van wijkgemeente Zoetermeer-Noord:
Jeugdouderling 12-25 jaar: Johan Roest E 319 02 97 E roestjf@gmail.com
Kerkelijk werker: Jeanette Vos-Spek E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Predikant: ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl