Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Diensten

Zondag 16 juni
 10.00 uur:
Mw. C.M. Veldhuizen
Dienst voor doven

Perron

Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer
W www.perron-oosterheem.nl

Over ons

Perron staat voor ontmoeting en gemeenschap in de wijk Oosterheem. We zijn een kerk waarbij iedereen mag meedoen en erbij hoort. Geïnspireerd door het verhaal van God denken we na over levensvragen en zoeken we het goede voor de buurt. Doet u mee? Welkom!

Naast de doordeweekse activiteiten organiseren wij op zondag Perronmeetings. Een Perronmeeting is een ontmoetingsmoment voor iedereen die de behoefte heeft aan contact met mensen, op zoek is naar rust en behoefte heeft aan bezinning over het leven, geloven en God. Bij de voorbereiding van iedere Perronmeeting is het uitgangspunt dat iemand die de meeting voor het eerst bezoekt zich welkom voelt en het programma goed kan volgen en begrijpen.

Net als kerken zijn wij bezig met christelijk geloof. Maar door het gebruik van onze vormen willen we kerk zijn op een manier die bij de mensen in Oostheem past.

Voor de kinderen is er tijdens de meeting ook een leuk programma!

De meetings vinden wekelijks plaats in de bovenzaal van de Oosterkerk, we maken gebruik van de zij-ingang tegenover de Intertoys. Je bent welkom om 11:05 voor koffie, thee en limonade en we starten ongeveer om 11:15.

Hartelijk welkom!


Missionair pionier
Vacature

Contactpersoon
Diederik Slingerland
T 06-5127 3818
E Mail mij
E Mail mij
W www.perron-oosterheem.nl