Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 17 januari
klokje 10.00 uur: Online
Pastor J.J. Donkers
Gezamenlijk moment Centrumkerken Week van Gebed

Zondag 24 januari
klokje 10.00 uur:
Mw. drs S.C.B. Hermanus-Schröder
(alleen als de dienst in De Oase volgeschreven is)

Zondag 31 januari
klokje 10.00 uur:

Protestantse gemeenschap rondom de Pelgrimskerk

Pelgrimskerk

1ste Stationsstraat 86
2712 HK Zoetermeer
T (079) 316 36 00
W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

Pelgrimgangers

Elke zondagmorgen komen de gemeenteleden en gasten, jong en oud, om 10.00 uur samen in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid, loven en prijzen wij Zijn Naam en doen voorbeden voor de wereld ver weg en dichtbij. Regelmatig gaat onze wijkpastor Sandra Hermanus-Schröder in deze diensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers in ons kerkgebouw.

De geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk maakt sinds 1 april bestuurlijk deel uit van de protestantse wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-Regenboog (POR).


Sandra Hermanus-Schröder


Wijkpastor
drs. Sandra Hermanus-Schröder (proponent)
M 06-215 258 68 (wel bellen en sms, geen whatsapp)
E Mail mij
Werkdagen: woensdag en vrijdag

Beheerder:
Frank van de Beld
T (079) 316 74 70
M 06 106 740 94

Scriba:
Els Alebregtse
E Mail mij