Vrijdag 15 december
klokje 15.30 uur:
dk. Ronald van Berkel