Zondag 19 mei, Pinksteren
klokje 10.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest