het water   de storm   de stilte

Op 1 februari herdenken wij de watersnoodramp van 1953, nu zeventig jaar geleden. Een belangrijke plaats waar dit permanent gebeurt, door uitgebreide documentatie en achtergrondinformatie, is het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, op Schouwen-Duiveland, niet ver van Zierikzee.

Hier zijn onder andere polygoonjournaals te zien over de ramp en de wederopbouw, kaarten met tijdsaanduidingen hoe laat de dijken het begaven en waar. Er zijn verhalen te horen van overlevenden, van wonderbaarlijke reddingen, maar ook over mensen die kansloos waren.

In deze tijd van internet is het ook heel interessant om te zien hoe de verbroken communicatie met de overstroomde gebieden werd hersteld via zendamateurs, vissersschepen op verschillende plaatsen en Radio Scheveningen. Zo kon het reddingswerk op gang komen en adequaat hulp worden geboden.

En die hulp kwam, ook uit het buitenland. Met nadruk wordt vermeld: ook uit Duitsland – de Tweede Wereldoorlog was immers nog niet zo lang voorbij. De hulp uit het buitenland is een aanzet geweest tot Werelddiaconaat vanuit Nederlandse kerken.

Het Watersnoodmuseum, dat ook aandacht besteedt aan de Deltawerken, aan bewustzijn van het gevaar van nieuwe overstromingen en aan waterbeheer, is gevestigd in vier pontons zoals ook zijn gebruikt voor de Deltawerken. Ze liggen achter elkaar op het land tegen de dijk, dus dicht bij het water.

Op de dijk staat het monument: een smalle hoge muur, afgebrokkeld aan de bovenkant. Voor en achter komen er witte golven uit. Aan de landzijde staat de tekst: het water de storm de stilte

Tekst en foto: Willy Tieman