Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

PERSPECTIEF

We zullen doorgaan!
IMPRESSIE De kop van dit artikel verwoordt heel goed de teneur van de antwoorden van de voorzitters van wijk-­kerkenraden op vragen van de redactie over de kerkelijke ‘tocht door de coronawoestijn’. De titel is geleend van een lied van Ramses Shaffy, waarvan de coupletten beginnen en besluiten met: ‘We zullen doorgaan … tot we samenzijn.’ Heel positief dus.

In de gesprekken wordt snel duidelijk dat het voor de voorzitters van de wijkkerkenraden in de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) nog te vroeg is om concrete voornemens te benoemen, ook al is er meer en meer bewegingsvrijheid om weer samen te kunnen komen.

Kwaliteitssprong
De grootste verrassing lijkt wel te zijn het betrekkelijke gemak waarmee alle wijken (misschien wel letterlijk) in een vloek en een zucht een digitale link hebben gelegd met de gemeente thuis. Natuurlijk is het even wennen, maar de meeste kerkleden weten de vieringen van hun kerk via de digitale snelweg goed te vinden. Gelukkig houden de kerkenraden ook goed in de gaten of er leden zijn die ondersteuning nodig hebben. Zo vertelt Jan-Kees Vos, voorzitter van de Oude Kerk Gemeente, dat zij een belronde georganiseerd hebben om uit te vinden waar hulp nodig is. Ook wordt hier en daar een uitgeprinte tekst van de wekelijkse overdenking verspreid.

‘Veel mogelijkheden voor kerk-zijn de komende tijd’

Voorzitter Beppie van der Plas van de POR-wijken (Pelgrimskerk-­Oase-Regenboog), roemt de enorme kwaliteitssprong die is gemaakt van de oude kerk­telefoon naar beeld en geluid via de online mogelijk­heden die supersnel werden ontwikkeld. Volgens haar liggen er veel mogelijkheden voor het kerk-zijn in de komende tijd: ‘Er openen zich nieuwe perspectieven.’ De diensten van de POR worden uitgezonden via een eigen YouTube-­kanaal. Onderdelen van de diensten worden van tevoren apart opgenomen en naderhand gemonteerd tot een uitzending. Ook door de week wordt hierop dagelijks uitgezonden.

Meer luisteraars
Uit onderzoek van dagblad Trouw blijkt dat er nogal wat kerkelijke gemeenten zijn waar meer mensen de online diensten volgen dan er voorheen mensen in de kerk aanwezig waren. Henk Willem van Dorp, voorzitter van de Oosterkerk, meldt dat er zelfs in het buitenland wordt ingelogd op de eredienst van zijn kerk. En als er een ‘populaire’ voorganger is wil het aantal luisteraars nog wel eens heel fors oplopen. Maar betrouwbare gegevens zijn daarover nog niet beschikbaar. In het gesprek met de voorzitters van de PGZ-wijken wordt duidelijk dat de mensen redelijk soepel de nieuwe situatie ondergaan. Toch blijft de ‘mooie oplossing’ voor velen een ‘noodoplossing’.

’Mooie oplossing’ blijft toch ook ‘noodoplossing’

Persoonlijk contact met andere gemeenteleden, zoals dat tijdens de koffie na de dienst wordt beleefd, wordt node gemist. Ook al zijn we alweer in een volgende fase, het is nog steeds met een beperkte ‘schare van gelovigen’, die ook nog niet mogen neuriën en zingen. Een andere uitkomst van deze voorzitters-gespreks-belronde is de overtuiging dat we de opgedane digitale ervaring ten nutte moeten maken voor de toekomst en met name voor het onderlinge contact. Dat geldt voor vergaderingen, maar ook voor alternatieve vieringen en activiteiten als gemeentetoerusting.

Collectes in onbalans
Met de collecte­opbrengsten zijn we nog wat in onbalans, zo laat voorzitter Jos Nouwt van de Algemene Kerkenraad weten. De ene kerk krijgt meer inkomsten uit de collectes in coronatijd, terwijl de andere wat achterblijft. Kwestie van wennen, waarschijnlijk. Hij verwacht niet zoveel van aanzetten na de crisis tot een herinrichting van onze maatschappij. Wel zou hij de komende jaren meer nadruk willen leggen op het bereiken van mensen die tot nu toe niet werden bereikt. Hij hoopt met de Algemene Kerkenraad daarvoor te zijner tijd een handvat aan de wijkgemeenten aan te bieden.

Gaan we dingen anders doen?
Van verschillende kanten valt te beluisteren dat als we weer een beetje terug bij ‘normaal’ zijn, we de aanwezigheid van de kerk duidelijker moeten uitdragen. De deuren dus meer open, de omwonenden vaker uitnodigen eens binnen te lopen. Daarvoor zijn verschillende moge­lijkheden genoemd. Het blijkt dat sommige wijken al behoorlijk hebben ingezet op de missionaire rol van de kerk en het multifunc­tio­nele gebruik van het gebouw. Zo kan straks de Oude Kerk einde­lijk gebruik gaan maken van De Herberg, de nieuwe aanbouw aan de kerk. Dat geeft prachtige kansen om ook sociale en culturele evenementen aan te bieden. Ook de Oosterkerk kijkt daar zo tegenaan. De kerk wil ‘de wijk in’, of op zijn minst de kerk (vaker) open voor de wijkbewoners.
Jaap Sneep, voorzitter van de Ich­thuskerk, wijst op de activiteiten van Open Ich­thus. Die bestaan al een hele tijd, maar kunnen meer ‘klanten’ trekken. Hij kan zich voorstellen dat door de nieuwe technische mogelijkheden er ook discussie zal ontstaan over de tijdstippen van kerkelijke activiteiten, ook op de zondag. Hij denkt dat ook het aspect ‘kosten’ van de kerkomroep nader onderzoek vraagt nu blijkt dat de beeldverbinding snel wegvalt als velen tegelijk aanhaken. Hij voelt er zeker ook voor de kerkmensen uit te nodigen met suggesties te komen voor nieuwe initiatieven van kerk-zijn.

Communicatie verbeteren
Steeds wordt het belang benadrukt de communicatie met de leden verder te verbeteren. Dat lijkt een belangrijke les te zijn: de gemeente bij elkaar houden is heel belangrijk. Al beseft men ook dat veel activiteiten ook weer meer vrijwilligers vragen. Want net als in de strijd tegen het virus zullen we het ook in de kerk ‘met z’n allen’ moeten doen, zoals onze minister-president niet moe wordt te herhalen.

Fien Meiresonne
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)