Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

NIEUWE KERKELIJK WERKER

‘Doener’ verheugt zich op ‘mooie ontmoetingen’
INTERVIEW Het is een bijzondere kennismaking op Eerste Pinksterdag in de Ichthuskerk als Arianne Lodder zich voorstelt aan een bijna geheel afwezige gemeente. Door de coronacrisis kon de geplande bevestiging op deze pinkstermorgen niet doorgaan en vond de eerste ontmoeting tussen gemeenteleden en hun nieuwe kerkelijk werker via het scherm plaats. ‘Toch voelt het al vertrouwd’, zei Arianne in haar inleiding en dat klinkt bemoedigend, ook via de computer.

Per 1 augustus a.s. gaat de in Zwijndrecht opgegroeide en nog steeds woonachtige Arianne het pastoreskoppel van Zoetermeer-Noord versterken. Nadat er een einde kwam aan haar werk als bibliothecaris zag Arianne nieuwe mogelijkheden om te doen ‘wat ik achteraf eigenlijk altijd gewild heb’: bezig zijn met en in de kerk. In haar woonplaats was zij actief in jeugddienstcommissies, jeugdwerk en als jeugdouderling. Zij voelde zich ‘senang’ in de kerk, ‘wilde er wel de hele dag mee bezig zijn.’
De kerk is haar passie en Arianne verwoordt het zo: ‘De kerk is niet alleen een gebouw met muren eromheen. De kerk is een plek waar mensen en God elkaar kunnen en mogen ontmoeten. Het is een ruimte om te zijn, te ontdekken, te proeven en te zoeken. En vaak ook te vinden.’ Als je denkt aan de kerk als gebouw, dan is dat te beperkt. Ook buiten de muren is er sprake van kerk-zijn.

Kerk als ruimte m te ontdekken, te proeven, te vinden

In 2011 begon zij aan de studie Godsdienst Pastoraal werk, werd benoemd in Vlaardingen, Delft en Dordrecht en besloot twee jaar geleden als zzp‘er haar werkzaamheden voort te zetten. Ook is zij lid van het Kerkadviesteam en verzorgt zij naast projecten onder andere trainingen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland voor kerkelijk medewerkers.
Nu Ariannes taak in Delft als ouderen-netwerker bijna afgerond is, gaat zij zich in Zoetermeer-­Noord voornamelijk met jeugd, jongeren en jonge gezinnen bezighouden. Deze jonge mensen hebben volgens de nieuwe kerkelijk werker ingeleverd in de kerk en zij ziet het als een uitdaging te ontdekken hoe daar met elkaar uit te komen.

Het open gesprek en zoeken naar dromen

Het open gesprek is een belang­rijke mogelijkheid om met elkaar te zoeken naar wegen hoe de kerk en het geloof betekenis kunnen krijgen in het leven. Zij gaat daarbij uit van het positieve: niet blijven stilstaan bij wat er niet is en wat gemist wordt, maar zoeken naar wat er wel is aan dromen, verlangens en ideeën, mensen en menskracht.
Naast een ‘doener’ ziet Arianne zich als een ‘voorbijganger’.
Zij kijkt er naar uit de gemeente van de Ichthuskerk te leren kennen, verbindingen te kunnen leggen tussen de verschillende generaties, vormen te zoeken om samen kerk te zijn, om na verloop van tijd de gemeente toegerust achter te laten.
Zover is het nog niet. Arianne verheugt zich erop vier jaar met de mensen van de Ichthuskerk ‘mooie ontmoetingen te hebben en samen op te mogen lopen’!

Hanneke Lam