Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Pinksteren: het verjaardagsfeest van de kerk
GEESTKRACHT In de Bijbel staat een wonderlijk verhaal. Nu is de Bijbel een bibliotheek vol van deze verhalen, maar dit verhaal spant de kroon. Het gaat over een geboorte: Pinksteren als het verjaardagsfeest van een wonderlijk fenomeen, de kerk.

Het verhaal begint met iets gewoons, iets dat wij vaker meemaken: het suizen van de wind. De wind zie je niet, maar we weten dat ze er is. Je hoort het in het zachte ritselen van de bladeren of je ziet het aan het wiegen van de takken van de bomen. Niets bijzonders. En dan opeens gebeurt het: de wind steekt op! En zo begint het verhaal van Pinksteren.
Jezus’ vrienden en familieleden – die eerst nog hadden getreurd om Zijn sterven en daarna hadden gejubeld om Zijn opstanding – zijn bij elkaar. Zij weten niet precies wat er gaat gebeuren. Ze zijn wel op alles voorbereid.
Dat kan haast niet anders, na die wonderlijke ontwikkelingen in de afgelopen weken. Wat hebben ze na Paasmorgen genoten van Jezus’ bezoekjes of Zijn verschijningen toen Hij weer in hun midden was. Maar dan?

Belofte en vraag
Na alle blijdschap van hun samenzijn, nemen ze wéér afscheid van elkaar, op die in nevelen gehulde dag dat Jezus terugkeert tot de hemelse werkelijkheid. Wat een domper. Of juist een uitdaging! Want wie weet, zien ze elkaar toch ooit weer – dat is de belofte. Maar wanneer en hoe? Dat is de vraag!

Echte verbinding
Een prangende vraag is het. Want het gaat niet om ‘leven op 1,5 meter afstand’, ‘lachen en huilen met een beeldscherm tussen jou en mij’ of ‘elkaar luchtzoenen toewuiven via raam- of tuinzwaaien’. Nee, hier gaat het om wat anders: om leven in het vertrouwen dat er tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid een echte verbinding kan zijn.
Ja, zoveel goddelijke relatie, dat het je hart kracht geeft en het je ziel verlicht. Dat het je lichaam geneest, je tekortkomingen doet verbleken, je schaamte bedekt, je schuld en je zonden tenietdoet en je – in navolging van de opgestane Heer – doet opstaan uit je broze vergankelijkheid.

Het doet je opstaan uit broze vergankelijkheid

Aan die belofte houden Jezus’ vrienden en familieleden vast en wachten op de dingen die komen gaan. En dan steekt de wind op!

Anders dan gedacht
Als een onuitsprekelijk wonder is Jezus toch weer in hun midden, maar anders dan gedacht. Gods Geest, de hemelse Trooster, daalt op hen neer. In de vorm van ‘vuurvlammen’, met geestkracht en vol inspiratie.

‘Opnieuw geboren’, zoals nooit tevoren

Ze worden diep van binnen ‘opnieuw geboren’ zoals nooit tevoren. Samen met het volk van Israël, lezen we in Handelingen 2, en met alle volkeren, stammen en naties wereldwijd.

Te herkennen
Dat was tweeduizend jaar geleden. En nu? Waaraan herkennen we anno nu ‘de kerk’, als we haar verjaardag willen vieren? Ik meen: niet zozeer in kerkgebouwen. Ik meen: wel in alle naastenliefde om ons heen, of je nu een ‘kerkganger’ bent of niet.
Aan de vrucht van de Geest is ze te herkennen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (zo staat te lezen in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5:22, Herziene Statenvertaling).
Hoe meer we hierin, in navolging van Jezus, groeien, des te meer kracht in ons hart. Geestkracht. Gefeliciteerd!

Sandra Hermanus-Schröder
Wijkpastor Pelgrimskerk en De Regenboog