Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Bemoediging en geestkracht in coronatijd
‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen ...’ Dit zegt Jezus in het bijbelboek Handelingen, het staat in het eerste hoofdstuk. Waar halen we ‘Geestkracht’ vandaan in coronatijd?

Jezus geeft de belofte van de heilige Geest, die zich zal vertalen in kracht. Dat is meer dan fysieke kracht om het vol te houden. Het is meer dan zielskracht om mentaal lenig te blijven en niet ontmoedigd te raken bij tegenstand en tegenslag. Het is kracht in de zin van het Griekse woord dunamis: dynamiek, krachtige werking.
We vroegen dominees, buurt­pastors, kerkelijk werkers en pastoraal ouderlingen wat zij zien en ervaren van ‘Geestkracht’, voor zichzelf en hun omgeving in deze wonderlijke tijd van een om zich heen grijpend coronavirus.

‘Kracht om het vol te houden’
‘Op het Pinksterfeest zingen we: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!’ In deze vreemde tijd mag daar wel iets aan toegevoegd: ‘Leer ons het uit te houden en geïnspireerd te blijven door uw kracht!’
Vanuit het pastoraat van veel kerken is gezocht hoe vorm te kunnen geven aan ‘omzien naar elkaar’ zonder dat je bij elkaar op bezoek mag komen‘, zegt Wil Bettenhausen-Baak, kerkelijk werker, pastoraal ouderling en Inloophuis-coördinator in Rokkeveen. ‘Gelukkig bestaat de telefoon.
Even je uit kunnen praten, even de ander ook weer moed inpraten. Mooi om elkaar zo de kracht te geven om het vol te houden.
Verschillende activiteitenclubjes van de kerk, waaronder het Inloophuis Rokkeveen dat nu helaas dicht is, hebben bij alle bezoekers een kaart in de bus gedaan met een bemoediging. Mensen mailen en bellen onderling of zetten een bloemetje voor de deur. Een uitdaging voor ons allen om Gods Geest op een creatieve manier te laten waaien in aandacht voor elkaar.’

‘Geloofsmotor die in beweging zet’
‘Juist aan de gezichtsuitdrukking en andere non-verbale reacties kun je merken hoe iemand in een gesprek staat en dat mis je nu‘, ervaart Marja van den Boomgaard, pastoraal ouderling van de Oude Kerk Gemeente. ‘Gelukkig kun je ook telefonisch een stukje uit de Bijbel te lezen en te bidden. Het is even wennen, maar waarom zou je het niet doen. In de Bijbel wordt vaak gesproken over de ‘kracht van de heilige Geest’. Ik merk steeds weer dat de Heilige Geest mij helpt.
Ik hoop dat dit alles een opwekking teweegbrengt. Een nieuw bewustzijn van onze kleinheid en Gods grootheid. En groei voor mijn geloof, omdat mijn zekerheid niet in de omstandigheden ligt, maar in wie Hij is: Jahweh, Hij die is en die was en die komt. En totdat Hij komt, is de Heilige Geest voor mij de kracht die mijn ‘geloofsmotor’ in beweging blijft zetten.’

‘Klaar mee of klaar voor?’
‘Nooit gedacht dat ik zoveel zou vloggen, mijn verhaal doen terwijl ik mensen niet zie’, zegt pionier en pastor Timo Hagendijk van Perron Centrum vanuit de Oosterkerk. ‘Nu bezoekers van de Perronmeeting de link doorsturen hebben we in één klap een groter bereik.
We bellen veel en ik zou soms wel door de telefoon willen heen kruipen. Een vrouw appte me dat haar beide ouders aan corona zijn overleden. We hebben troost gezocht in Psalm 27, gebeden en gelezen aan de telefoon.
Dat veel mensen zich aan het bezinnen zijn, maakt het makkelijk om te praten over het geloof. Bijvoorbeeld of Jezus nu snel zou terugkomen. Het is wel een interessante, maar voor mij geen relevante vraag. Jezus zal terug komen. Belangrijk is om onszelf in deze tijd (opnieuw) de vraag te stellen: Ben ik er klaar voor?’

‘Geestkracht, ook als het ontregelt’
Geestkracht hangt voor ds. Nico de Lange van Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) nauw samen met wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. ‘In de kleine dingen in ontmoetingen ademt Geest. Tegelijk is het dat wat we nu missen. Een gebaar, een aanraking, een hand. Dat gemis is wat deze tijd niet zo eenvoudig maakt, ondanks alle bemoedigende initiatieven.
De adem van de Geest zit ook, misschien wel vaak, in wat je ontregeling zou kunnen noemen. Waar de Geest de Adem inhoudt – daar herkennen we soms, in weerwil van onszelf, iets van de Ene.
Deze tijd vraagt niet om snel naar nieuwe, andere of vertrouwde activiteiten te grijpen, maar open te staan voor iets ánders van God, dat we niet goed kunnen voorzien of verwachten.
Waar mensen de moed hebben om dat onbekende onder ogen te komen en aan te gaan – dat noem ik ook Geestkracht, hoe ontregelend het ook zal zijn.’

➤ ‘Tijd van opluchting komt’
‘Een kaart sturen in deze tijd is bemoedigend, ook naar iemand die je niet kent’, zegt ds. Kees Wesdorp van de Oude Kerk Gemeente. ‘Wat er op staat, wordt nog eens overgelezen. Als je een bijbeltekst gebruikt, voeg er een zin aan toe wat het je doet. Ik heb mij opgetrokken aan Psalm 42: ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven.’ Dat zegt de dichter bij bittere beproevingen, als golven van de zee hem bijna doen verzuipen. Wij hebben het lijden en de opstanding van onze Heer gevierd, Zijn eenzaamheid en uitzichtloosheid herdacht. Door de diepte van dood en graf, waar Jezus dwars doorheen moest, werd Hij als een emmer uit de put getakeld. Psalm 30: ‘Ik zal U prijzen, want U hebt mij gered.’ Tijd van opluchting komt. Misschien gaat de crisis mij pijn doen, maar ik word vastgehouden door Hem die afdaalt tot op de bodem van de put.’

➤  ‘Boek van ontmoeting. Echte ontmoetingen’
Onder de titel 'Even een groet' schrijft ds. Karl van Klaveren van de Adventskerk wekelijks een bemoedigend bericht (maandag) en een reflectie op het nieuws (vrijdag). De filosofiekring krijgt een ‘hersenbrekertje’ om de gedachten scherp en fris te houden, maar ook om in contact te blijven met elkaar. ‘De kerkdiensten zijn beperkt tot de hoogtijdagen, en alleen auditief en/of tekstueel mee te beleven. Dat heeft natuurlijk ook (positief blijven denken!) zijn eigen charme. De ouderwetse telefoon verricht in deze situatie wonderen. Telefoon blijft toch persoonlijker dan mailverkeer. Ik hoop dat het spoedig voorbij mag zijn. Want als we iets zijn gaan waarderen in deze dagen dan is het toch wel de fysieke ontmoeting. Wat dat betreft ben ik ook anders naar het evangelie gaan kijken. Het is geen woordenboek, maar een boek van ontmoeting. Echte ontmoetingen.’

➤  ‘Gods Geest omspant de tijd’
’Wat mooi om bij alle vervreemding te constateren hoe fysieke afstand besef van verbondenheid juist ook bevordert. Digitale diensten worden veel meer gevolgd.’ Ds. Rein Algera van Zoetermeer-­Noord (Ichthuskerk) zegt: ‘Het is best even wennen als ‘tele­visie­dominee’. Maar gemeente­leden wennen mee en nemen zelf prima initiatieven. Mensen houden contact met kaartjes, appjes, mailtjes, filmpjes, via de telefoon en skype-gesprekken, een tasje met attenties aan de deurknop. Als ik zelf mensen bel, sluit ik af met een zegen. Die stuur ik ook toe.
Het wezen van onze gemeenschap is vertaalbaar en ervaarbaar ook in nieuwe vormen. En ach, is het met hulp van de Geest niet altijd zo gegaan? Toen er nog niets concreets was, was Gods Geest er al. De Bijbel begint ermee. Oorsprong gaat aan begin vooraf. Schepping geeft ontstaan diepte. Net als bestemming volgt op einde. Gods Geest omspant de tijden. En onze tijd.’