Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

IN ACTIE KOMEN

Naastenliefde in de steigers
In deze serie Bouwstenen observeren we de Kerk in bedrijf. Maar wat als de Kerk door de coronacrisis niet in bedrijf is? Moeten we deze periode kerkelijk gezien maar als verloren tijd beschouwen? Dat lijkt me geen optie. We kunnen ook van huis uit bouwen! Een paar tips.

  1. Voor iedereen. Blijvend omzien naar elkaar. Hoe gaat het met je, kan ik boodschappen voor je meebrengen?
  2. Voor kerkenraden. Welke kerkklussen blijven door gebrek aan tijd liggen? Deel zo’n overzicht met de gemeente en vraag mensen of ze mee willen doen, misschien als ambtsdrager, misschien als vrijwilliger.
  3. Voor iedereen. Denk eens na over wat je fijn vindt in de kerk, maar heb je ook ideeën over veranderingen en verbeteringen? Meld ze bij de kerkenraad. Je weet ze best te vinden.
  4. Voor iedereen. Pak een goed boek en ga lezen. Daarover kwam al snel een reactie van iemand die mailde dat hij zijn boekenkast had opgeruimd.
    ‘Mijn oog viel op een uiterst dun geschriftje dat tussen dikke boeken uit viel. De titel sprak me aan: “Omgang met God”. Ja, hoe doe je dat, vroeg ik mezelf af. Ik heb het gelezen. Het was een hartelijke aansporing om de Bijbel te lezen en om te bidden. Een antwoord uit de boekenkast.’
  5. Mijn eigen ervaring enkele weken geleden had ook te maken met een boek: het boek van Linda Polman met de titel Niemand wil ze hebben. Het gaat over Europa en zijn vluchtelingen van de jaren dertig tot nu toe. Ik las het in één adem uit. Wat had dit boek mij te vertellen? Ik moest denken aan het verhaal uit Mattheüs over de vluchteling die we onderdak behoren te geven. De koning in dat verhaal zegt: ‘Al wat je gedaan hebt voor één van mijn broeders hier, heb je voor mij gedaan.’ Is dat niet de essentie van naastenliefde? ‘Wat doe ik daarmee?’ dacht ik. Lees maar verder.
Vorig jaar al kwam er een noodkreet van de Griekse regering naar de EU-landen om 2500 tieners uit hun overvolle kampen op te nemen. Daar is tot nu toe niet erg positief op gereageerd. Ook niet door Nederland. De druk op de regering moet dus worden opgevoerd. Gelukkig heeft een aantal Nederlandse gemeenten wel positief gereageerd. Maar Zoetermeer nog niet! Pijnlijk voor een stad van 125.000 inwoners. Wat zou Zoetermeer er slechter van worden als ook wij hier enkele tientallen jongelui zouden opnemen? Zoetermeer kent een Beraad van Kerken. Daarin bespreken de Zoetermeerse kerken, met elkaar en met het gemeentebestuur, zaken van algemeen maatschappelijk belang. Ik weet ineens wat me te doen staat, ik schrijf een open brief.

Aan: het Beraad van Kerken te Zoetermeer

Geachte leden van het Beraad,

Bij deze wordt u dringend verzocht op zo kort mogelijke termijn het gemeentebestuur van Zoetermeer op te roepen om, naar het voorbeeld van een groot aantal andere (grote) Nederlandse gemeenten, de bereidheid uit te spreken een aantal minderjarige vluchtelingen uit de Griekse kampen in onze stad een tehuis en een toekomst te bieden.

Hoogachtend,
namens hopelijk een groot aantal kerkleden,

Fien Meiresonne

Met deze simpele tekst benaderde ik de dichtstbijzijnde kerk, voor mij de Ichthuskerk. Ds. Rein Algera en diaken Rob Wessels waren onmiddellijk enthousiast en in no time zochten zij als representanten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer de steun van alle andere kerken in het Zoetermeerse Beraad van Kerken.
Alles wijst erop dat, als u deze Kerk in Zoetermeer leest, er al een digitale oproep aan de gemeenteraad van Zoetermeer is gedaan om een aantal kinderen in Zoetermeer uit te nodigen.
Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) heeft zich daar inmiddels vrij zeker in een identieke brief bij aangesloten.
Hopelijk hebt u het al in de Zoetermeerse media gelezen. Het woord is nu aan de politiek.
Voor mij is het duidelijk: als je iets wilt veranderen, moet je in actie komen. Na de coronacrisis moet er natuurlijk wel meer veranderen. Op veel terreinen waarop kerken een rol spelen. En: we moeten ergens beginnen. Bijvoorbeeld met deze brief. Naastenliefde in de steigers en de kerk bouwt mee!

Fien Meiresonne

In de rubriek Bouwstenen wordt maandelijks een aspect belicht van ‘de kerk in bedrijf’. Dat gaat de ene keer over spirituele zaken, de andere keer over praktische zaken die de kerk in stand beogen te houden.