Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

NELLEKE TAK:

‘Pinksteren is delen met iedereen!’
IN BEELD ‘Ontdekken wat de wortels zijn van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Al schilderend en lezend in de Bijbel geheimen ontdekken over God en over zijn bijzondere plan om deze wereld te redden.’

Met deze woorden omschrijft Nelleke Tak wat haar drijft haar schildertalent in te zetten. Missie vindt zij een te groot woord, zij voelt het als een geschenk dat zij mag gebruiken. En dat doet zij letterlijk met verve!

Feest met gezin
Een lam voor mij is een boekje voor kinderen dat in 2016 uitkwam. Daarin vertellen Nelleke Tak, lid in de Oosterkerkgemeente, en Gerdine Bonhof, collega uit het onderwijs, over het Pesachfeest vanuit het perspectief van kinderen uit Israël. De illustraties zijn geschilderd door Nelleke. Het boekje is bedoeld als gezinsboek, want feesten vier je met het gezin. Achterin het boek staan ‘doe-dingetjes’ die samen gedaan kunnen worden. Een lam voor mij is goed ontvangen: gezinnen lazen en lezen het, praten er samen over en geven de verwerkings- en vieractiviteiten vorm.

‘Nooit meer alleen’
Een tweede boekje rolt nu van de persen. Het gaat over het Pinksterfeest en heeft vrijwel dezelfde opzet als het Pesachboekje. Ook hier gaan de makers uit van het oorspronkelijke Joodse feest, in dit geval Sjavoeot – het Wekenfeest. In de zeven hoofdstukken, ook weer met de ‘doe-dingetjes’, komen de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren voorbij. In het hoofdstuk over het hier en nu wordt de vraag gesteld wat de Heilige Geest voor je betekent. ‘Nooit meer alleen’, zo verwoordt Nelleke de boodschap, ‘het is het feest van het delen met iedereen.’

Joodse symboliek
De feesten die in de Bijbel worden genoemd, zijn het bewuste uitgangspunt geweest bij het samenstellen van de twee boeken. ‘Het is niet de bedoeling de joodse traditie in te pikken, maar het jodendom heeft zo veel symboliek, er valt zo veel te beleven. Daar kunnen we van leren’, zegt Nelleke.

‘Er valt zoveel te beleven, daar kunnen we van leren’

‘Vieren wat er te vieren valt’ staat er boven de titels van de twee boekjes, dat belooft een feest! Nelleke deelt dat door middel van haar illustraties met haar lezers van 0 tot 100 jaar!

Hanneke Lam