Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Toch samen: ‘Het evangelie gaat door’
In coronatijd worden nieuwe mogelijkheden aangeboord en andere manieren van verbinding en ‘samen zijn’ bedacht voor OUD en VOORAL JONG. 

Voor Pasen maakt de Oosterkerk veel werk van de dienst voor de kinderen, maar hoe doe je dat in tijden van corona? Anita Riedijk van het kinderkerkteam bedacht dat er voor de kleinste kinderen iets extra’s moest komen. Er kwam een powerpointpresentatie met ingesproken tekst en muziek, die de jongsten van de gemeente via YouTube konden bekijken en beluisteren. De verwerking werd thuis bezorgd. Op deze manier kon het team verbinding maken met de kinderen, want ‘het evangelie gaat door’.

Een manier om elkaar als gemeente vast te blijven houden, die door meer mensen wordt gehanteerd. Zo heeft Hilde van Leenen zich na enig aarzelen ingezet voor ‘Hart4U’ online, een maandelijkse middagdienst in de Oosterkerk met veel muziek. Aanbidding en lofprijzing staan centraal en de band die bestaat uit talenten uit de gemeente, trekt oud en veel jong. Samen mooie muzikale momenten beleven ter ere van God bleek mogelijk via YouTube. Het werd een klein, intiem gebeuren met veel positieve reacties. ‘Ik ben blij dat ik het gedaan heb.’

Eigen kaarten
Niet alle creativiteit is gericht op digitaal ontmoeten. In de Oude Kerk Gemeente werden de kinderen verrast met een leuke paaskaart, vertelt jeugdouderling Liesbeth Keijnemans. ‘En de kinderen stuurden een zelfgemaakte kaart naar ouderen van de gemeente.
Geweldig die ‘ouderwetse’ verbinding tussen jong en oud. Whatsappjes en video’s met de predikant zingend achter de piano worden door kinderen en jongeren gedeeld en gewaardeerd. Verrassend al die talenten.’

Jeugdwerkers van de POR-wijken zorgen voor een kinderdienst online op het eigen YouTube-­kanaal, om en om door De Regenboog en De Oase. Jeugdouderling Gerda Vooijs: ‘De ene keer is de opname in een kerk, de andere keer buiten. In De Oase zingen Corniels en Giandro zo enthousiast mee dat het lijkt of er een heel kinderkoor staat te zingen. Ook bij De Regenboog worden kinderen betrokken bij de opname. Bij de online weekbrief zit een werkje dat bij het bijbelverhaal hoort.’

Thuispakketje
Dat lijkt op de manier waarop jeugdouderling Marga Verbeek van de Ichthuskerkgemeente de jongste kinderen ‘erbij houdt’. ‘We konden nu met de paardentram geen palmpaasstokken naar het LangeLand Ziekenhuis brengen. Zo sneu. Ik heb ouders gemaild of zij met hun kinderen zelf een palmpaasstok wilden maken. Bij mij thuis kwamen 21 kinderen een pakketje daarvoor ophalen. Zij hebben hun opa’s en oma’s, eenzame of zieke mensen er blij mee gemaakt.
Tot aan Pinksteren gaan we aan de slag met de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap, door middel van een filmpje, waarin het verhaal kort wordt verteld en een bijpassend liedje klinkt. De ouders kunnen er dan thuis mee verder. Zo proberen we er toch een beetje te zijn voor de kinderen.’

Quotes
Voor de tieners in Noord organiseerde jeugdouderling Sharon van Veen een digitale Paas­Challenge en iedere dag plaatst zij een bemoedigende quote op haar Instagram-account uit het boek Like God. ‘Je merkt dan opeens hoeveel behoefte er binnen deze groep is aan geestkracht.’

Hanneke Lam

Foto: Zingend-spelende dominee in een video voor jongeren.