Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

VEERTIG DAGEN ONDERWEG

Klein en groot samen op pad
Vragen, een gebed en een uitroep. De namen van de Veertigdagentijd-projecten in deze tijd onderweg naar Pasen zijn veelzeggend. Niet alleen volwassenen, ook kinderen worden betrokken bij dit onderweg-zijn. Of kun je beter zeggen dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen mogen en kunnen meedoen?

‘Wat doe jij?’
‘Ken je Mij?’
‘Behoed en bewaar Jij ons,
lieve God.’
‘Een teken van leven.’
Vanuit deze titels van de verschillende Veertigdagen-projecten zijn de verschillende kerken in Zoetermeer onderweg naar Pasen 2020.

Door de woestijn
De projecten, die zes zondagen lang in de erediensten ’s morgens vorm krijgen, laten zien dat we met Jezus op weg gaan.

Tekens van leven ontvangen en doorgeven

Met verhalen en lezingen uit de Bijbel, en bijbehorende creatieve verbeelding en verwerking, wordt duidelijk gemaakt dat Jezus ons voorgaat en wij Hem mogen volgen. Zijn dood is een teken van leven en wij mogen daarin delen, tekens van leven ontvangen en door­geven aan anderen.

In beweging
In de geloofsgemeenschappen rondom De Oase en De Regen­boog worden de kinderen en de gemeenteleden in beweging gebracht om naar elkaar om te zien. Een projectboekje voor thuis geeft de mogelijkheid om in de week vorm te geven aan het project. De collecte aan het eind van het project is bestemd voor goede doelen, een praktische invulling om elkaar een teken van leven te geven.

Wat kies jij dan?
In de projecten onderweg naar Pasen komen we bekende en nieuwe dingen tegen. Een projectlied wordt vaak iedere zondag gezongen en de project­verbeelding geeft ruimte aan creativiteit en symboliek.
In de Oude Kerk wordt aan kinderen en volwassenen iedere week gevraagd: ‘Wat doe jij?’ Verhalen uit de Bijbel laten zien dat er keuzes gemaakt moeten worden en wat kies jij dan? Bij die verhalen horen attributen, die de kinderen bij terugkomst in de kerk meenemen en op de tafel voorin de kerk leggen.

Hout, spijkers en draad
Heel symbolisch is het materiaal dat in de Oosterkerk gebruikt wordt bij de projectverbeelding: hout, spijkers en draad worden bij het project ‘Ken je Mij?’ verwerkt via de techniek ‘string-art’. Zij verwijzen naar de kruisdood van Jezus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis gaat, terwijl de spijkertjes ook symbool staan voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

Joodse maaltijd
De joodse Seidermaaltijd bij het Pesachfeest staat centraal in het project ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ in de Ichthuskerk van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Na hun kinder­nevendienst brengen de kinderen een schaaltje de kerkzaal in met het gerecht van ingrediënten die gebruikt worden bij de Seidermaaltijd.
De eerste zondag in de Veertig­dagentijd bijvoorbeeld zijn dat appels en rozijnen. Deze vruchten verwijzen naar de goede en zoete tijden die het volk Israël in Egypte had, maar staan ook symbool voor de klei en het leem van de bouwstenen, die zij in de slavendienst daar moesten verwerken.

Jezus gaat ons voor en Hem mogen wij volgen

Bron van zegen
Het laatste couplet van het project­lied bij de Seidermaaltijd in Noord verwoordt wat alle Veertigdagentijd-projecten, aan kinderen én volwassenen, willen leren en vertellen, wat we mogen hopen en vragen:

Behoed en bewaar Jij ons,
lieve God.
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

Hanneke Lam


‘Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, en mijn volk zal mijn lof verkondigen.’
Jesaja 43:18

Deze tekst uit ‘Elke dag de Bijbel open’ voor zaterdag 4 april (zie pagina 8) geeft prachtig weer waar het in de Veertigdagentijd om gaat. ‘Veertig dagen onderweg’ door de woestijn die het leven kan zijn naar Pasen: Opstandingsfeest, feest van het Licht en het Leven, dankzij Jezus Christus.