Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

KERK IN ACTIE

‘Sta op!’ in de Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd, veertig dagen op weg naar Pasen, staan we stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

De kerk is een wereldwijde gemeen­schap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. We leggen ons niet neer bij gebrokenheid. Daarom komen we in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan ieder­een die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
In de verschillen­de kerken wordt hier vorm aan gegeven met elke zondag een speciale collecte.
Op zondag 15 maart is er ook de Paasgroetenactie voor gevangenen. Doe mee, kom in beweging, sta op!

Marius Cusell
Platform ZWO: zending – werelddiaconaat – ontwikkelingssamenwerking

1 maart Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen
8 maart Nederland – Nieuwe vormen van kerk-zijn
15 maart Zuid-Soedan – Overleven in een burgeroorlog
22 maart Nederland – Vakanties met aandacht
29 maart Ghana – Kansen voor straatmeisjes
5 april Nederland – Jongeren doorleven het Paasverhaal
12 april India – Onderwijs kansarme kinderen

Geef een gift: IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht. Of doneer online: W kerkinactie.nl/geef-ook