Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

DE HERBERG

‘Werken aan ontmoeting over en weer’
INTERVIEW Binnenkort neemt de Oude Kerk De Herberg in gebruik. Anneke Kroeders en Ron Orta vertellen enthousiast over de nieuwbouw aan de achterzijde van het historische kerkgebouw aan de Dorpsstraat. Die is nu wind- en waterdicht en door vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan de ‘warme’ inrichting.

Gastvrij onthaal
Anneke, oud-diaken, en Ron, kerkrentmeester, maken deel uit van de Projectgroep Aanbouw Oude Kerk. Die ‘aanbouw’ heeft inmiddels een prima naam gekregen: De Herberg.
Een herberg biedt al eeuwenlang een veilig onderkomen en een gastvrij onthaal voor jong en oud, voor arm en rijk. Het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, samen een maaltijd gebruiken, samen praten, lachen, huilen of elkaar omhelzen.

Onder één dak
Anneke en Ron sommen een in­druk­wekkende lijst van activitei­ten op. Van koffiedrinken na de zondagse eredienst tot het organise­ren van concerten en lezingen door de week. Ook de jeugd is niet vergeten, zij krijgen een eigen plek bovenin.
Ron: ‘Catechisatie werd soms bij de dominee thuis gegeven. Een eigen ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten en het opvangen van (kinder)groepen is heel welkom.’ Anneke: ‘Alles komt nu onder eigen dak, heerlijk!’
De gebedsgroep gaat De Herberg gebruiken, het inloophuis, het vrouwenhoekje, de contactmiddag voor ouderen, de kindernevendienst en de kinderoppas op zondag, de catechisaties, bijbelkringen en het leerhuis door de week.

Trouwlocatie
‘Maar dat niet alleen’, zegt Anneke. ‘Ook feestjes, verjaardagen en andere grotere interessante bijenkomsten. De Herberg krijgt een compleet uitgeruste keuken, zo kunnen we ontvangsten en bijvoorbeeld condoleances goed verzorgen.’
‘Binnenkort wordt De Herberg ook een mooie trouwlocatie voor burgerlijke huwelijken’, vult Ron aan, ‘dat sluit naadloos aan bij de kerkelijke inzegening.’
‘We werken met De Herberg aan ontmoeting over en weer, voor mensen van binnen en buiten de kerk. De kerk blijft natuurlijk de kerk met zingen en bidden en de preek, en doordeweeks als unieke locatie voor concerten en exposities, maar kan nu beter geëxploiteerd worden.’

‘Warm bad’
Anneke: ‘Wij willen met De Herberg een warm bad zijn voor bezoekers, er voor elkaar zijn, echt naar elkaar luisteren.’
Ron: ‘Ik hoop dat gemeenteleden en hun introducées ook in de week gebruik gaan maken van De Herberg en zo de kerk leren kennen. Binnen ontstaan zeker verbindingen tussen mensen.
De bouwactiviteiten hebben de betrokkenheid en het enthou­siasme onderling al vergroot, dat is zichtbaar en merkbaar.’
Hij zegt dat het gebouw er niet is om zieltjes te winnen. De Herberg is een praktische aanbouw voor zowel het gemeentewerk als voor bredere activiteiten waarvoor het gebouw gehuurd kan worden. Bij alles is het elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel.

Deuren open
Er wordt gewerkt aan een bezet­ting van vrijwilligers om De Herberg elke dag open te hebben voor bezoekers. ‘Mag ik ook even binnen kijken?’, is een vraag die Anneke geregeld hoort. Ze ervaart dat er meer mensen religieus ingesteld zijn dan ze eigenlijk dacht.

Een kerk bezoeken om gewoon even stil te zijn, maar ook een plek voor een praatje, een kop koffie, een hart onder de riem. Ook ik word al blij van De Herberg.

Dirk Verboom

De nieuwe Herberg slaat twee vliegen in één klap: een eigen onderkomen voor alle activiteiten van de Oude Kerk Gemeente én een prachtige plek voor ontvangsten en bijeenkomsten met een breed maatschappelijk en cultureel karakter. Een nieuwe stichting gaat een en ander stroomlijnen, om het monument dat de Oude Kerk is ook duurzaam in stand te houden en de begroting sluitend.