Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Nieuwe pastors in de wijk




DUBBELPORTRET Twee nieuwe wijkpastors zijn aangetreden. Twee maanden zijn ze aan het werk. Wie zijn zij, wat doen zij, hoe willen zij bouwen aan de kerk?


Sandra Hermanus-Schröder:

‘Een leven met Jezus’


Op haar achttiende ging Sandra theologie studeren aan de Rijks­universi­teit Leiden. ‘Ik wist al vroeg dat mijn belangstelling daar lag. Omdat wij op mijn vijftiende van Den Helder naar Zoetermeer verhuisden, lag Leiden als universiteit voor de hand. Na een proefcollege van de beroemde professor Berkhof was ik verkocht.
De kerk van mijn jeugd heb ik ervaren als de fijnste omgeving. Mijn ouders waren bevindelijk hervormd, Gods Woord stond centraal, de kerkdiensten waren afwisselend ernstig en vrolijk. Op mijn veertiende jaar besloot ik te kiezen voor een leven met Jezus.’

Levensheiliging
‘Na mijn studie kreeg ik een baan in het onderwijs als docent levensbeschouwing. Ik verhuisde naar het Rijnmondgebied en werd actief in een groeiende geloofsgemeenschap met als centraal thema levensheiliging. Met Anja, mijn vrouw, keerde ik in 2005 terug naar Zoetermeer. In De Oase mochten we onze steen bijdragen in het pastorale werk, de muziek en het jeugdwerk.
Muziek is een van mijn hobby’s. Ik ontving orgel- en pianoles van de meesters op de lagere school, later van de stadsbeiaardier en van Jan J. van den Berg (Delft).
Toen ik in 2008 bij de Pabo Inholland bovenformatief raakte, kreeg ik de kans om de master Predikant-geestelijk verzorger aan de Protestantse Theologische Universiteit te doen. Ik ontving preekconsent en werd proponent. Zo ben ik gekwalificeerd geestelijk verzorger en beroepbaar als predikant-geestelijk verzorger binnen de Protestantse Kerk.
Al snel kreeg ik mijn baan bij Inholland terug, daar werk ik nog steeds.’

Levende gemeenschap
‘En nu is het 2020. Sjon Donkers en ik hebben samen gesolliciteerd naar de vacature in de POR (zie kader, red.). Ik combineer mijn docentschap met 0,5 fte als wijkpastor van de Pelgrimskerk en pastoraat voor De Regenboog.

Belangrijk om elkaars sterke punten te benoemen

In de Pelgrimskerk wordt van nature goed naar elkaar omgekeken, het is een hechte warme gemeente. Ik ga gemiddeld één keer per maand voor in de Pelgrimskerk of De Regenboog.
Als gemeentelid blijf ik actief in spiritueel-missionair centrum De Pelgrim, vanuit mijn drive om mensen veganistisch te leren koken.
In de POR wordt nu nieuw beleid ontwikkeld. Mijns inziens gebeurt dat door eerst elkaars sterke punten te benoemen. Ik vind het fantastisch wanneer we in Zoetermeer bekend staan als een levende gemeenschap waar het Evangelie centraal staat en er veel positiefs gebeurt. Daar wil ik van harte aan bijdragen.’


Sjon Donkers:

‘Een droom kwam uit’


Zijn carrière begon in het onderwijs, zowel basis- als middelbaar onderwijs. Muziek, Nederlands, godsdienst. ‘Maar vooral alles rondom theologie heeft mij altijd beziggehouden. Vandaar dat ik de mogelijkheid om de avondopleiding Theo­logie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met twee handen heb aangegrepen’, vertelt Sjon.
Ik werkte intussen als diaconaal consulent voor de provincie Zuid-Holland en omdat het kantoor in Den Haag was, verhuisden we naar Zoetermeer. Daar kwamen we via Buytenwegh terecht in Rokkeveen.’

Fantastisch
‘Vanaf het eerste moment dat we daar als jong gezin met drie kinde­ren woonden, zijn we betrokken bij de Regenbooggemeente.
Ik koester goede herinneringen aan de tijd dat ik in De Band meedrum­de met Anaviem en het kinderkoor De Zevensprong. Ook de Sunday-half-hourdiensten waren fantastisch!
Door een ernstige ziekte raakte ik echter mijn mooie baan kwijt.
Gelukkig mocht ik opknappen, en via klussen voor onder meer Kerk in Actie en de Stichting Leve-de-kerk van Jan Hendriks bleef ik betrokken bij het kerkenwerk. Ook de studie kon ik gelukkig weer oppakken.
Hoewel het betekende dat ik de route naar het predikantschap moest opgeven – want samen zou dat te veel zijn – heb ik daarna acht jaar in Zevenhuizen mogen werken en tweeënhalf jaar in Capelle aan den IJssel als kerkelijk werker.
Toen eind vorig jaar de vacature in De Regenboog ontstond, heb ik meteen gesolliciteerd. Je mag gerust zeggen dat een droom uitkwam, toen ik voor 0,3 fte werd benoemd als ouderling-­kerkelijk werker.’

In contact komen
‘Mijn taken zijn ook hier voornamelijk pastoraat en het voorgaan in de erediensten. Maar met een schuin oog kijk ik natuurlijk ook naar de diaconale activiteiten die plaatsvinden, zoals het Inloophuis waar mensen van alle gezindten en ook van buiten de kerk met anderen in contact komen.

Prachtig om mee te mogen werken aan opbouw

Daarnaast zou het mooi zijn een bijdrage te mogen leveren aan de vorming- en toerustingsactiviteiten, want ook daar ligt mijn hart. En verder: ik schrijf graag poëzie en verhalen, lees veel, en voel mij thuis op de fiets, liefst in de
bergen of in de heuvels.
Al met al is het prachtig om zo mee te mogen werken aan de opbouw van de Regenboog­gemeente, waar ik mij als een
vis in het water voel.’

Jan Blankespoor

In de gecombineerde wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-Regenboog (POR) ontstonden vorig jaar twee vacatures,
vanwege de pensionering van wijkpastor Marga Schipper-Boven en het vertrek van ds. Dick Sonneveld. Daarin is sinds 1 december vorig jaar met de gelijktijdige benoeming van Sandra Hermanus-Schröder en Sjon Donkers voorzien. Zij hebben beide een aanstelling voor twee jaar.