Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ACTIE KERKBALANS

Lopend bouwen aan de kerk
VERSLAG Op 18 januari luidden ds. Kees Wesdorp, namens de Protestantse Gemeente Zoeter­meer, en diaken Ronald van Berkel, namens de Parochie van de Heilige Nicolaas, de indrukwekkende klokken van de Nicolaas­kerk. In aanwezigheid van een fors aantal ‘lopers’ voor de Actie Kerkbalans gaven beide heren het oecumenische startsein voor de jaarlijkse verspreiding van bij elkaar zo’n zesduizend brieven met het vriendelijke verzoek de kerk ook in 2020 ‘in bedrijf’ te houden.
Ds. Wesdorp gaf een interessant stukje geschiedenisles over fondsenwerving door de eeuwen heen. Al in de tijd van Jezus’ rondwandeling op aarde werden er inzamelingen gehouden voor mensen die dat nodig hadden. Ook de apostel Paulus liet niet na mensen aan te moedigen geld af te staan voor minvermogenden in eigen kring of de ‘thuiskerk’ in Jeruzalem. En in 2020 doen wij niet anders: geld bij elkaar brengen om de kerk in stand te houden.
De lopers voor Kerkbalans spelen dus een belangrijke lopende rol om te bouwen aan de kerken van Zoetermeer. Wij wensen hen toe dat de deuren vlot open gaan, zodat op korte termijn het antwoord op de in de brief gestelde uitnodigende vraag ‘mee te bouwen’ kan worden opgehaald.

  Zie voor de leerzame rondgang door de wervingshistorie in de Bijbel >>>

Fien Meiresonne