Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

AFSCHEID DS. EVERT VAN DEN HAM

‘Het beste moet nog komen’
Ruim twaalf jaar is ds. Evert van den Ham als wijk­predikant verbonden geweest aan de Oosterkerkgemeente in Oosterheem. Op zondag 26 januari stond hij er voor het laatst op de preekstoel als vaste voorganger. Nu begint de dominee met zijn vrouw Janny aan de volgende fase van zijn leven: emeritaat.

Niemand had gedacht dat Evert predikant zou worden, ook hijzelf niet. Evert was de eerste in zijn familie die dominee werd. Was hij altijd met plezier naar de kerk gegaan? ‘Nee hoor’, geeft hij eerlijk toe. ‘Vroeger was er nog geen Kinderkerk, je moest gewoon stilzitten. En je moest het laatste woord weten.’
Maar de Here God maakte hem duidelijk dat hij theologie moest gaan studeren, ook al had hijzelf een studie medicijnen in gedachten.

Niet zo duidelijk
Bijna 35 jaar later is de Oosterkerk de laatste gemeente waar Evert de vaste voorganger zal zijn. In eerste instantie was hij absoluut niet van plan om van Zoetermeer zijn woonplaats te maken. Na de kennismaking met de gemeente (toen nog kerkend in de Ichthuskerk, red.) zei hij tegen zijn vrouw: ‘Ziezo, wij gaan weer naar huis in Middelburg.’ En daarmee bedoelde hij dat ze hem hier nooit meer zouden zien.
Nadat Evert het beroep van de gemeente toch aan had genomen, was het hem de eerste jaren niet duidelijk wat hij nu eigenlijk in Zoetermeer deed. ‘Ik heb dat een moeilijke periode gevonden. Als de Oosterkerk niet gebouwd was, denk ik niet dat ik hier gebleven was.’

Kerk bouwen
Toen de plannen om een nieuwe kerk te bouwen in Oosterheem vaste vorm gingen aannemen, werd voor Evert de reden van zijn komst naar Zoetermeer duidelijk.
‘Hoe luister je naar de Here God? Hoe weet je wat Hij van je vraagt?’ Vaak zijn het meerdere dingen die bij elkaar komen en krijg je verschillende signalen dat je op de juiste weg zit.
Eén van de tekenen was een opmerking van zijn Keniaanse collega dominee Songok die op bezoek kwam. Deze was zeer verbaasd dat de toenmalige wijkgemeente Ichthuskerk-Oost activiteiten organiseerde in een wijk waar geen enkel kerkgebouw was. ‘Waarom kom je naar Kenia om de kerk daar op te bouwen, terwijl er geen kerkgebouw staat in de wijk waar je hier in Nederland werkt?’
De Ichthusgemeente was in die periode al volop bezig met missionair werk in Oosterheem. Er was elke maand een laagdrempelige kerkdienst en in Perron 61 aan de Heicopstraat werden er activiteiten voor kinderen georganiseerd, met Jurjen en Tineke de Groot en daarna Henk Boerman.

Terugvinden
In 2014 ging de Oosterkerk open. De predikant ziet dit als een zeer positieve gebeurtenis voor de gemeente. ‘Ik ervaar het als een zegen van God dat we een eigen kerkgebouw hebben gekregen. Het is echt onze kerk geworden.’
De nieuwe kerk heeft ook invloed gehad op de gemeente. ‘De gemeente is meer open gaan staan.
Eerst was de gemeente veel meer naar binnen en op zichzelf gericht. Nu zijn we veel bewuster missionair’, zegt Evert. ‘Ik denk dat de kerk een plek zal worden waar nog veel meer mensen de Here God en zichzelf kunnen terugvinden.’

Meer ruimte
Voor Evert is de tijd rijp om met emeritaat te gaan. ‘Je wordt ouder, en ik merk dat dit het juiste moment is om mijn rol als dienstdoend predikant neer te leggen. Ik kijk er naar uit dat er meer ruimte zal komen voor andere dingen’, zegt hij. ‘Maar Janny en ik voelen ons heel goed thuis in Zoetermeer.’ De dominee en zijn vrouw blijven dan ook in Oosterheem wonen.

‘Je ziet dat mensen thuiskomen in de kerk’

Voorlopig blijft Evert nog als bijstand in het pastoraat bezig in de gemeente. Hij blijft het werk dat hij doet, mooi vinden. ‘Als je mensen de kerk ziet binnenkomen, zie je dat ze thuiskomen.’
Ondanks dat vele kerken leger worden en sommige hun deuren moeten sluiten, is de dominee zeer optimistisch over de toekomst van de gemeente. ‘Ik geloof dat de beste momenten nog moeten komen. Ik vertrouw erop dat de Here God daar ook voor zal zorgen.’

Tirza Benders

Evert van den Ham was predikant in achtereenvolgens Brakel, Eldoret (Kenia), Middelburg en Zoetermeer. Hij is ook actief voor de Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK), die zich inzet om kansarme mensen een menswaardig bestaan te geven. W hulpinkenia.info