Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

JONGERENKERST

REAL: Jezus is écht voor iedereen gekomen!
IMPRESSIE  Op zaterdag 21 december, in het weekend vóór Kerstmis, was ik een van de Zoetermeerse jongeren die het evenement ‘REAL’ bezochten. Met elkaar bezetten we de halve zaal van De Wijngaard, een rooms-katholiek kerkgebouw in Rokkeveen. Van 20.00 tot 21.30 uur vond er een kerstdienst plaats met als thema: ‘Jesus is Real’ – Jezus is écht.

Het is altijd afwachten of een dergelijke dienst aansluit bij wat je gewend bent. Het kan gebeuren dat je ergens komt, maar dat je je daar niet prettig voelt bij hoe het gaat. In dit geval hoefde ik daar niet bang voor te zijn. Kort nadat ik plaats had genomen en de laatste stroom jongeren naar binnen was gekomen, begon de muziek en werd iets belangrijks meegedeeld: ‘Wees jezelf. Je bent goed zoals je bent.’

Zoveel jongeren uit verschillende kerken, met één doel

Uit alles wat gezegd of gedaan werd, was duidelijk dat je hier niet gedwongen werd om met je handen in de lucht te staan, en als je dat wel deed, werd je óók niet raar aangekeken.
De zangkeuzes varieerden van de traditionele kerstliederen, zoals ‘Stille nacht’, tot aan wat nieuwere liederen, zoals ‘What a beautiful name’. Zo kon iedereen de dienst op eigen wijze beleven.

Relaxte spreker
De spreker van de avond, Geert Mollema, is docent op een middelbare school. Zijn manier van spreken én zijn houding lieten zien dat hij dicht bij ons stond. Hij was relaxed, maakte grappen en bracht de boodschap daarmee heel goed over: Jezus is écht voor iedereen gekomen!
Het was prachtig om samen te zijn en te voelen dat zoveel jongeren uit verschillende kerken één gezamenlijk doel hadden: het gedenken van de Zoon van God, Jezus Christus.

Breder promoten
Voor een volgende keer is het belangrijk dat een dergelijk interkerkelijk evenement breder gepromoot wordt. Als alle jeugdleiders uit Zoetermeer over deze jongerendienst hadden gehoord, hadden zij er samen met hun jongeren naartoe kunnen gaan. Desalniettemin was dit een prachtig begin van Kerstmis.
Hier kan alleen maar méér moois uit voortkomen!

Rozemarijn Burger