Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Jongerendromen die uit kunnen komen!
JONGERENONTMOETING Wat hebben jonge leden van de kerk voor beeld bij de kerk van hun dromen? Daar hadden we op zondag 27 oktober bij een smakelijk avondbuffet een geanimeerd gesprek over. 'Kunnen jullie dit niet vaker organiseren?!'

Zes jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar wisselden in een van de zalen van de Ichthuskerk hun dromen over kerk-zijn uit. Opgegroeid in de Pelgrimskerk, met de Oosterkerk en Oude Kerk als thuisbasis, en van buiten Zoetermeer. In het eindexamenjaar van de middelbare school, een hbo-opleiding volgend, werkend in de bouw of een baan na de universiteit. Opvallend was hun open houding, ze lieten zich echt in het hart kijken.

Yvette droomt: ‘De kerk is belangrijk in mijn week. Even een moment van rust op zondagochtend en het contact met God. De kerk moet ook voor andere personen en culturen als een 'thuis' voelen. Dat kan door verschillende soorten diensten aan te bieden: gezins- of jongerendienst, worship- of traditionele dienst. Mét koren, bands en zangers.
Ik heb wereldwijd kerkdiensten bezocht en het als heel mooi en bijzonder ervaren om te zien hoe (anders) ze daar kerken. Hoe mooi zou het zijn als onze multiculturele samenleving terug te zien is in onze kerk. Dat verschillende culturen op hun eigen manier een dienst mogen leiden en de rest daarvan mag meegenieten? Dat iedereen zich thuis mag voelen en dit thuisgevoel op zijn of haar manier mag delen? Dat is voor mij een droom die uitkomt!’

Rozemarijn droomt: 'De een is goed in schrijven, de ander in zingen, in creatief denken. Er is in iedereen wel iets te vinden dat kan worden ingezet. Jongeren hebben het nodig om op die manier betrokken te worden bij de kerk; het geeft een doel.
De kerk moet niet een plek zijn waar je alleen mag komen als het goed gaat. Dat gevoel krijgt ik soms. Je moet niet thuis hoeven blijven uit angst dat je ‘ondervraagd’ wordt (omdat mensen weten dat het wat minder met je gaat). Belangstelling, hoe goed bedoeld, kan ook wel eens te veel zijn. Ik droom er zo van dat iedereen altijd rust zou ervaren bij het binnentreden van het kerkgebouw. Dat het niet altijd zo werkt, is logisch. Maar het is wel mijn droom.' 

Gerben droomt: 'Het is heel belangrijk om de jeugd echt goed bij het jeugdwerk te betrekken. Heb vooral oog voor jongeren met wie het minder goed gaat. Dit met als doel een sterkere gemeente te vormen.
Bijeenkomsten hoeven niet altijd serieus te zijn. Het is juist belangrijk dat je je bij je jeugdleiding zo veilig voelt, dat je ook mag klagen en boos mag zijn. Het hoeft niet altijd over God te gaan. Dat gesprek komt vanzelf.'

Marilène droomt: 'Iedereen moet zich welkom voelen in de kerk. Ook mensen die misschien anders geaard zijn of worstelen met een bepaald verleden. Het evangelie is voor iedereen en God slaat zijn armen voor iedereen open. In de gemeente kun je er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Zo wordt het een veilige plek waar je jezelf kunt zijn. De diaconale taak is belangrijk. Ook om naar de ouderen om te kijken en er voor hen te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een spelletjesavond te organiseren. Wij als jongeren zijn ook veel bij elkaar om spelletjes met elkaar te doen, maar ook om samen serieus te zijn. Door genoeg activiteiten te hebben waarbij iedereen ver­tegenwoordigd is, kan het een kerk voor alle generaties zijn.' 

Rianne droomt: 'Laten we sprekers uitnodigen die inspelen op de vragen van 16- tot 25-jarigen. Er leven vaak vragen die kerk-overstijgend zijn, maar waar wij als jongeren wel mee zitten. Het praten met leeftijdgenoten kan helpen. Ook kampen waar leeftijdsgenoten in ongedwongen sfeer bij elkaar komen vind ik fijn, als deelnemer of als leider. Heel belangrijk is dat we binnen de kerk oog voor elkaar hebben. Muziek in de kerk is voor mij belangrijk, vooral opwekkingsmuziek.

Anna droomt: 'De bijeenkomsten in Wegwijs en het ZOP (Zaterdag­OntmoetingsPunt, vooral van jongeren uit Oosterkerk en Morgen­­sterkerk, red.) zijn een welkome aanvulling op de kerkdiensten. Daar moeten ook jongeren van andere kerken voor uitgenodigd worden. Sowieso zouden de verschillende kerken meer moeten samenwerken, ook bij het jeugdwerk.
In de Hart4U-diensten in de Oosterkerk zullen veel jongeren zich thuis voelen, net als ik. Ik speel mee in de band. Vooral de opwekkingsmuziek spreekt mij aan. We zouden daar meer PR voor moeten maken! Ik merk dat er onder jongeren en ouderen soms nogal wat verschillende geloofsopvattingen zijn. Laten we de saamhorigheid behouden, ongeacht de geloofsopvatting!'

Dromen delen
Zo heeft ieder persoonlijk wel een droom bij zijn of haar kerk of de kerk die hij of zij zoekt, die net weer even anders is. Gemeenschappelijke dromen waren er ook, dromen om te delen.
• Deze jongeren willen een eigen plek in de kerk en het jeugdwerk (waarbij overigens verder dan de eigen kerk wordt gekeken!), maar ook optrekken met andere generaties. Ze nemen de ouderen in hun geloofsgemeenschap serieus. Ze verwachten dat het andersom ook zo is!
• Muziek en songs die zij als zingevend ervaren, vormen een onmisbaar element in hun leven. Dat willen ze ook graag in de kerk laten doorklinken.
• Gelegenheid geven tot gesprek­ken over hun leven en hun levens­vragen onder deskundige begeleiding zien zij als een taak van de kerk en de kerken onderling. Verschillende keren viel ook het woord 'jeugdpastoraat'.

Wie pakt de draad van deze dromen op? Dat wordt een mooie en dankbare uitdaging!

Jan Blankespoor en Marieke van der Giessen
Illustratie Theo Poot