Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

BEELDENDELERS

‘De Geest geeft ruimte en inspiratie’
Aan het woord is dominee Rein Algera, een van de predikanten van wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Hoewel, daarmee doe ik hem direct tekort. Het gaat niet alleen over het woord, Rein heeft meer te zeggen: ‘Dominees zijn beeldendelers.’

Wij hebben een gesprek over wat het novemberthema van Kerk in Zoetermeer ‘Geloven in beeld’ voor Rein betekent. Na drie minuten praten komt hij al met ‘beeldend’ materiaal om zijn verhaal te verduidelijken. Want dat is wat Rein beoogt: teksten met beelden ondersteunen en doorgeven, zodat mensen erdoor geraakt kunnen worden.

Bijzondere vorm
Met de techniek van nu worden de mogelijkheden steeds meer, maar Rein is al jaren geleden begonnen met teksten op een bijzondere manier weer te geven.

Doorgeven, zodat mensen geraakt kunnen worden

Al in 1994 kwam zijn eerste boekje uit, Een zuivere weegschaal. Hij beschrijft daarin ervaringen met vluchtelingen en plaatst daar passende bijbelteksten bij. Opvallend is de lay-out met letters in bijzondere en functionele vorm. Plaatjes zijn nog niet aanwezig. In Lucht tegen leegte, dat in 2012 uitkwam, ondersteunen illustraties van gemeentelid Peter van Holten (van de strip op meestal pagina 6, nu op pagina 5 – red.) de teksten en voegen daar ook iets aan toe. In het kijk- en leesboek Al het goede uit 2018 krijgen de beelden een grote rol toebedeeld. Ze zijn speciaal voor de tekst gemaakt en vullen die aan of contrasteren juist daarmee.

Passende muziek
Om teksten nog meer te laten spreken gebruikt Rein ook muziek, die hij passend vindt. In powerpoints maar ook andere presentatievormen laat hij teksten zien met foto’s en er klinkt zachte, ingetogen of iets vrolijker muziek. De teksten in dichterlijke taal zijn bewerkingen van andermans of Reins eigen woorden en ook de foto’s zijn veelal door hem gemaakt. De serie Meditatieve momenten, binnenkort te vinden op de site van de Ichthuskerk (Zoetermeer-Noord W pwzn.nl), is daar een mooi voorbeeld van.

Schaven
‘Op het werk van de Geest rust geen patent’, zegt Rein professor Ter Schegget na, wanneer we het hebben over zijn inspiratiebron. ‘Je moet openstaan voor wat je raakt en de Geest geeft dan de ruimte en inspiratie. Dat wil ik op deze manier graag doorgeven.’

Bijdragen aan het beeldend maken van geloof

Contexten, thema’s, teksten van anderen of de psalmen inspireren Rein om bewerkingen met ondersteunende beelden en muziek te maken. Daar blijft het voor Rein niet bij. Hij schaaft veel aan zijn werk. De eigentijdse taal moet kloppen met de lay-out, die prettig moet zijn om naar te kijken. Even lange zinnen, alliteraties en klinkerrijm, weinig hoofdlettergebruik en een mooie bladspiegel vindt hij belangrijk. ‘Er is steeds beweging en er zijn steeds weer nieuwe kansen om het scherper en
mooier te maken.’

Mensen verder helpen
Het doel voor Rein is mensen verder te helpen. ‘Dominees zijn beeldendelers’, zegt hij. ‘Een kerkdienst bestaat uit een veelheid van beelden: in liederen, gebeden, de lezingen, en ook in de stilte. De teksten en woorden moeten tot op je eigen leven herkenbaar worden en de beelden ondersteunend gedeeld.’

‘Het moet tot op je eigen leven herkenbaar worden’

Rein is blij met de ruimte die het beeld krijgt in de kerkdienst door middel van de beamer. Ook Kerk in Zoetermeer krijgt
van hem tot slot een compliment: ‘Een aantrekkelijke, kleurige lay-out, diversiteit en niet te lange teksten zijn ook een bijdrage aan het beeldend maken van het geloof.’

Hanneke Lam
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)


Al het goede
een bemoediging

al het goede
heeft in God
zijn oorsprong

al het goede
is in God
zonder einde

want al het goede
heeft in God
haar bestemming

Uit: ‘Meditatieve momenten’
(binnenkort online)