Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

MEDITATIEVE VIERINGEN

Met Vincent van Gogh op zoek naar licht
Dit najaar staat in de meditatieve vieringen op zondagavond in Zoetermeer-Noord steeds een schilderij van Vincent van Gogh centraal. Een van de vieringen heeft het thema ‘De zachtheid van lentelicht en bloesem’ bij het schilderij ‘Souvenir de Mauve’, met perzikbomen in bloei.

Als we het stiltecentrum binnenkomen, staat er een schilderij van Vincent van Gogh in de kring: een bloesemboom onder een stralend blauwe hemel.

Moment van troost bij verlies van een geliefde

Degene die de viering heeft voor­bereid, deze keer Jeannette, vertelt dat Van Gogh dit schilderij stuurde naar de weduwe van de schilder Anton Mauve. Hij hoopte dat het haar zou troosten na diens overlijden.
Zelf kent Jeannette ook ervaringen van verdriet en afscheid nemen, onlangs nog. Juist op zulke momenten wenst ze zichzelf en de mensen en kinderen om haar heen dit zachte en tegelijk stralende lentelicht toe en verlangt ze naar de liefde en nabijheid van God. Er klinkt een luisterliedje over een nieuwe lentedag midden in rouw en gemis. En een lied: ‘God, U bent liefde’.

Licht van Advent
In de stilte laat ieder de woorden en het beeld van de bloesemboom binnenkomen in het eigen hart. Voor de een verwijzen de zachtheid en het lentelicht naar het licht van Advent. Voor een ander naar een moment van troost bij het verlies van een geliefde.
Deze gevoelens en gedachten komen samen in het zingen van een lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Dat licht omstraalt iedereen bij het weggaan.

Joke den Hertog

10 en 24 november,
19.30 uur, Ichthuskerk
E rvanderkrukztm@ziggo.nl