Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

DE BIJBEL LEEFT!

De Bijbel heeft lak aan statistieken
Begin over de Bijbel en je krijgt een enthousiast verhaal te horen. Is de Bijbel niet verouderd en achterhaald? Wie koopt er tegenwoordig in een tijd van vergrijzing en kerk­verlating nog een bijbeltje? Met dit soort vragen weet Ichthus-boekhandelaar Jo van Dorp wel raad.

‘In Leiden werden bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 ruim 6000 exemplaren verkocht. Dit getal krijgt pas echt reliëf als je weet dat er toen onge­veer 2000 actieve kerk­gan­gers waren in Leiden. Reden voor ons om ook daar een filiaal te openen in 2007. En de jaarlijkse verkoop blijft eigenlijk vrij constant: rond de 4000 exemplaren!’

Uit alle hoeken en gaten
Hij legt uit waar de bestellingen zoal vandaan komen. Natuurlijk nog steeds van kerken, maar ook van basisscholen die het belangrijk vinden de kinderen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een bijbeltje meegeven als ‘gids op hun levenspad’.

Meegeven als ‘gids op je levenspad’

Verrassend ook dat zoveel Engels- en Spaanstalige bijbels over de toonbank gaan. Vaak betreft dat expats uit onder meer Zuid-Ameri­kaanse landen of mensen aan universiteiten en hogescholen. Vaak ook wordt een bijbeluitgave gebruikt als een middel om de Nederlandse taal (beter) te leren. Creatieve uitgevers geven ook wel bijbels uit in twee kolommen-­vorm, dus twee talen naast elkaar. Dat werkt heel goed.

Dundruk
Van Dorp verkoopt ook wel e-bijbels, voor ruim € 10, dus veel goedkoper dan een papieren versie. Maar de grote voorkeur van de klanten gaat toch uit naar een degelijk papieren exemplaar. Dat heeft soms ook een keerzijde, want het is niet helemaal toevallig dat bijbels bij De Goede Herder in de winkel achter de toonbank worden uitgestald. Het is in het verleden namelijk wel voorgekomen dat een bepaalde bijbeluitvoering werd gestolen. Niet door een godvruchtig plaatse­lijk kerklid, maar door een figuur die in dat mooie dunne papier interessante kansen zag voor het draaien van heerlijke jointjes. Maar daar werd meneer Van Dorp toch niet echt vrolijk van.

Talloze uitgaven
De conclusie is eigenlijk dat de bijbelverkoop zich niets aantrekt van de ontwikkeling van voortdurend dalende aantallen kerkgangers. Ook immigranten uit de halve wereld willen bijbels kopen. En er is keus uit talloze varianten.

De Bijbel blijft zijn weg wel vinden

De Nieuwe Bijbelvertaling is heel gewild en zal over een paar jaar (2021) weer een nieuwe update krijgen. Daarnaast is voor het Engelse taalgebied de King James-­versie erg gewild onder buitenlanders die soms wel, soms ook niet een bijbel in hun eigen taal hebben. Ook onder (buitenlandse) studenten is er belangstelling voor een aantrekkelijke uitvoering. Een stad als Leiden heeft immers zo’n 12.000 studenten. En ieder jaar verkoopt Van Dorp ook nog wel twee à drie replica’s van de good old Statenbijbel. Meestal komt die ergens op een kansel te liggen.

Backpackers
Waar Van Dorp ook met warme gevoelens over spreekt is het feit dat er nogal wat (vaak jonge) mensen zijn die als backpacker graag een bijbeltje meenemen op hun wereldreis. Hij laat exemplaren zien, die zo klein zijn dat ze ongeveer in een hoesje van een paspoort passen, dus ook in je borstzak kunnen. Het mag immers niet te zwaar en te dik zijn.

Een prachtige selectie voor in de borstzak

Zo’n exemplaar bevat het Nieuwe Testament en de tekst van de boeken Psalmen en Spreuken, een prachtige selectie. Een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst, niet?

‘De beste’
Van Dorp zal nooit meer snel oordelen over een klant die een bijbel zoekt. Zo had hij eens een Chinese vrouw als klant in de winkel. Haar Nederlands was goed en ze wilde naar China een bijbel meenemen. Dus dacht hij: Bijbel in Gewone Taal-uitvoering! Maar nee hoor, ze stapte de winkel uit met een prachtige Naardense Bijbel onder de arm, met als commentaar: ‘Dat is de beste, want die blijft het dichtst bij de grondtekst.’ Ze bleek een stuk of zeven talen te spreken …

Fien Meiresonne