Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

CANTICA 35 JAAR

Enthousiasme voor barok én modernere muziek
‘Ze krijgen het voor elkaar om dit te zingen, zij voelen zich daarin thuis!’ Met ‘dit’ bedoelt Johan van Oeveren, dirigent en medeoprichter van het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica, de zeventiende en achttiende-eeuwse barok­muziek waar zowel de koorleden als hun dirigent grote affiniteit mee hebben. Maar zij kunnen meer!

Johan van Oeveren vertelt hoe het 35 jaar geleden begon. Eigenlijk al eerder vatte hij het plan op om een kamerkoor op te richten, wat ook letterlijk gebeurde. Al in 1982 had hij met enkele enthousiaste zangers de eerste repetities in de huiskamer en dit bleek een goed concept. Vrij snel volgde het eerste concert in de Oude Kerk.

Het ‘grotere werk’
Officieel werd het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica op 1 oktober 1984 opgericht en sindsdien worden op verschillende locaties in Zoetermeer concerten gegeven, zoals in de Nicolaaskerk, waar integraal de ‘Messiah’ van G.F. Händel werd uitgevoerd, in de Oude Kerk met verschillende keren ‘Membra Jesu Nostri’ van D. Buxtehude en de ‘Johannes Passion’ van J.S. Bach, meer recent in de Oosterkerk.

Ook heel wat cantatediensten en a capella optredens

Naast integrale uitvoeringen van oratoria en passies zoals het ‘Weihnachtsoratorium’ van J.S. Bach – het ‘grotere werk’ volgens Van Oeveren – verzorgde Cantica ook heel wat a capella-optredens en stonden er de afgelopen 35 jaar verschillende cantatediensten op het programma.

Breed publiek
Hoewel de nadruk ligt op muziek uit de barokperiode, worden er werken van zowel bekende als minder bekende componisten uitgevoerd. ‘We houden ervan om uitstapjes te maken naar modernere muziek’, zegt Johan van Oeveren. Met hun programmakeuze streven koor en dirigent ernaar een breed publiek te bereiken. Op de website cvecantica.n/site/over-ons/ staat een duidelijk overzicht van de variëteit aan muziek en concerten, die laten zien wat dit ensemble muzikaal te bieden heeft.

Gemotiveerde zangers
Het zijn dan ook gemotiveerde en goede zangers bij Cantica. Zij hebben allen een stemtest gedaan en er wordt veel aan stemvorming en koorscholing gewerkt. Dit om inzicht in de uit te voeren muziek te krijgen en een goede voordracht te bewerkstelligen. Het niveau is hoog en het plezier groot, wat onder andere blijkt uit het kleine verloop van koorleden. De dirigent en medeoprichter is vanaf het eerste uur betrokken, hij vertelt er met passie over. ‘We wilden graag zangers uit verschillende kerkgenootschappen betrekken. Er werd veel vanuit het gangbare kerklied of de oratoria gezongen. Met Cantica als kleiner ensemble laten we horen dat je ook tot eer van God kunt zingen met minder bekende en verfijnde muziek uit een ander genre.’ Cantica is overigens niet zijn enige koor in Zoetermeer. Hij is sinds 2011 ook dirigent van het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer. Naast het dirigeren, componeren, bespelen van de piano en het orgel in de Oosterkerk, laat hij zich ook als beiaardier horen op het carillon van de Oude Kerk.

Feestelijk
Samen met de koorleden heeft hij het programma voor het lustrumconcert samengesteld. Aangevuld met enkele project­leden zal het Christelijk Vocaal Ensemble Cantica delen uit de Hohe Messe en Cantate 191 ‘Gloria in excelsis Deo’ van J.S. Bach en ook het ‘Gloria’ en ‘Magnifcat’ van A. Vivaldi ten gehore brengen. Daarmee vieren zij op feestelijke en eigen muzikale wijze het zevende lustrum in de Oude Kerk op 12 oktober om 20.00 uur. Van harte gefeliciteerd!

Hanneke Lam