Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

NIEUWE PERRON-PIONIER

Timo Hagendijk: man met een missie
INTERVIEW Op zondag 1 september is Timo Hagendijk bevestigd als pionier van Perron Centrum, de missionaire plek vanuit de Oosterkerkgemeente. Timo is de opvolger van Arte Havenaar, die een nieuwe uitdaging bij OMG in Rotterdam heeft gevonden. Op zijn vijfde werkdag bezocht ik Timo voor een interview. 

Je profileert je als ‘pionier met een missie’. Wat is die missie?
‘Pionieren is nieuwe mensen zoeken, dat is sowieso missionair! Ik wil mensen vinden die God nog niet kennen en willen weten wat ons in Perron Centrum inspireert. Ik hoop ze daarbij te kunnen helpen om God te ontdekken. Ik zoek samenwerking met bestaande maatschappelijke organisaties, die relatiegericht werken. Daarbij denk ik ook aan scholen in de nabije omgeving. De winkeliersvereniging bijvoorbeeld zouden we meer kunnen betrekken bij de Heempret-dagen in de laatste week van de zomervakantie, die we als Oosterkerk en Perron Centrum organiseren.

‘Mensen vinden die God nog niet kennen’

Met elkaar kunnen we door het bedenken van verschillende activiteiten meer mensen bereiken. Het organiseren van eigentijdse spellen blijkt een goed middel te zijn om met tieners en jongeren in contact te komen. We zetten dus vanuit onze identiteit in op relatie. Dat betekent ook dat we diaconaal actief zijn.

‘Wekelijkse Perronmeeting zie ik als kernactiviteit’

De wekelijkse Perronmeeting op zondagmorgen vind ik de kern­activiteit van onze pioniersplek. Ik hoop dat meer mensen uit de wijk, ook gezinnen met kinderen, de weg naar de meeting zullen vinden.’

Je was twaalf jaar leraar in het basis­onderwijs. Vanwaar deze carrièrewending?
‘Al jaren was ik één dag per week in de kerk actief, bijvoorbeeld door jeugddiensten te leiden. Wat ik voor de klas een beetje miste was differentiatie in mijn taken. De HBO-studie Theologie heb ik opgepakt om mij te verdiepen in het beter leren spreken vanuit mijn geloof. Dat ik dat nu al in de praktijk kan brengen is een onverwachte maar wel gehoopte kans.’

Wat speelt er zoal in Oosterheem?
‘Er zijn veel echtscheidingen, hoor ik, met vervelende gevolgen voor de kinderen. Hopelijk kunnen we iets voor hen betekenen. Ik wil snel ontdekken wie de sleutelfiguren zijn in deze wijk en horen hoe we van betekenis kunnen zijn.’

Wat wil je bereiken met je werk in Perron Centrum?
‘Ik hoop dat meer mensen uit de wijk de weg naar God weten te vinden. We kunnen ons denk ik nog beter profileren. Verder zoek ik ook naar de mogelijkheid om verbindende diensten Perron-­Oosterkerk te organiseren, denk aan de maan­de­lijkse Hart4U-­diensten daar. Daarbij hoop ik uit mijn afstudeeronderzoek te kunnen putten. Iedereen die mee wil werken, nodig ik hierbij van harte uit voor een gesprek.’

Jan Blankespoor
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Nog voordat ik mijn eerste vraag aan Timo voorleg raken we langdurig aan de praat over zijn afstudeeropdracht voor zijn HBO-Theologiestudie aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Zijn onderzoek richt zich op de vraag: is het mogelijk om een inspirerende kerkdienst te organiseren waarin alle soorten generaties actief betrok­ken zijn? Een interessante vraag waar menige kerk mee worstelt omdat bijvoorbeeld jongeren en ouderen vaak een verschillend verwachtings­patroon van een kerkdienst hebben. Omdat er veel meer reacties kwamen op zijn enquête dan verwacht, is Timo nog bezig zijn onderzoek af te ronden. We zullen hier ongetwijfeld meer van horen!