Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

KOM ERBIJ!

Zorgzame kerk in Zoetermeerse wijken
WELKOM In onze stad zijn veel professionele welzijns­organisaties actief. Door maat­schappijveranderingen, zoals vergrijzing, armoede onder bepaalde groepen, toenemen­de eenzaamheid, opstapeling van schulden, vluchtelingenopvang, werkeloosheid en een groter beroep op zelfstandigheid hebben die welzijnsorganisaties hun handen vol. Zonder vrij­willigers kan de voor velen zeer gewenste hulp niet gegeven worden.

Gelukkig zijn er in Zoetermeer meer dan vijfduizend vrijwilligers bij betrokken. Een groot deel hiervan is actief bij kerkelijke initiatieven om naar buiten te treden en in de omliggende wijk of in de stad in te spelen op de behoefte aan zorg.

Met een missie
Het project Zorgzame Kerk van de landelijke organisatie Kerk in Actie van de Protestantse Kerk (zie pagina 3) is erop gericht om de kerken meer bewust te maken van hun diaconale functie, niet op de eigen leden maar juist naar buiten gericht, vaak op de mensen in de wijk en buurt waarin de kerk staat. Een project met een missie dus: kijk om je heen!

Kerk in de buurt: ‘Heb je naaste lief als jezelf’

De zorg voor de naaste wordt kern van het beleid. Eigenlijk is het niets anders dan de bijbelse opdracht: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. In Zoetermeer is er nog geen kerk, die zich tooit met het label ‘Zorgzame Kerk’. Wel zijn er heel wat initiatieven die vanuit allerlei Zoetermeerse kerken worden ondernomen, gericht op zorg voor de naaste. Letterlijk: kerk in de buurt! Zonder de pretentie volledig te zijn (we beperken ons tot de Protestantse Gemeente Zoetermeer) wordt hier een aantal inspirerende initiatieven genoemd.

Inloophuizen en Open kerk
Iedereen die behoefte heeft aan een praatje, een kop koffie, een maaltijd of moment van rust, aandacht en stilte, kan in elke wijk wel ergens bij een kerk terecht. Aan De Regenboog (Rokkeveen), Ichthuskerk (Noordhove/Seghwaert), en de Oude Kerk (Dorp) zijn inloop­huizen verbonden. Vanwege de aanbouwactiviteiten is er een halfjaar geen inloopmorgen op dinsdag bij de Oude Kerk. Open Ichthus en Inloophuis Rokkeveen zijn op vaste dagen en tijdstippen geopend, met daarnaast ook extra activiteiten. U vindt ze iedere maand op pagina 6 van deze krant.

Samen aan tafel voor gesprek of ontmoetingslunch

In Meerzicht en Oosterheem houden De Oase en de Oosterkerk op wekelijkse momenten Open kerk: samen de lunch delen of je mok laten vullen, een stiltemoment in de kerkzaal, gesprek of samen aan tafel voor de ontmoetingslunch.

Halte 2717
Ook Halte 2717, een zogenaamde ‘pioniersplek’, gevestigd aan de Carry van Bruggenhove 27 (Buytenwegh), staat open voor iedereen. Het verschil met de inloophuizen is dat hier een wisselend maandprogramma is met allerlei activiteiten: van creatieve verwerking tot wandeling, van ‘geloven in gesprek’ tot buurtmaaltijd en schrijfcafé. Lees meer op pagina 5 en 6.

De Pelgrim en Present
De Pelgrim, ook een pioniersplek, gevestigd bij de Pelgrimskerk op de hoek van de Karel Doormanlaan en de Stationsstraat (Dorp), is een ‘ruimte voor zingeving en spiritualiteit’. Een maandelijks programma biedt ruimte voor stilte en bezinning, zoals een dagelijks ochtendgebed, wekelijks zingen, meditatiebijeenkomsten, thee en gesprek in de Bovenkamer of in de Stiltetuin. Daarnaast is ook de Zoetermeerse afdeling van de landelijke stichting Present hier gevestigd. Present is een welzijnsorganisatie, die vrijwel volledig werkt met vrijwilligers. Present richt zich op mensen, die behoefte hebben aan hulp. Via Present of mond-op-mondreclame komen er mensen naar De Pelgrim voor een kop koffie, een ontbijt of gewoon een praatje. De Pelgrim wil deze mensen in de nabije toekomst ook warme maaltijden aanbieden.

Perron in Oosterheem
Missionair centrum Perron gaat uit van de Oosterkerk (Oosterheem). Naast doordeweekse activiteiten als een tienerclub, Perronlunches, breiclub of (Youth) Alpha-cursus, worden hier op zondag Perronmeetings gehouden. Een wekelijks ontmoetingsmoment voor iedereen die behoefte heeft aan contact met mensen, op zoek is naar rust of bezinning over het leven, geloven en God. Zie hiervoor pagina 4 en pagina 6.

Belangrijke spelers
Al deze ‘wijkplaatsen’ trekken in toenemende mate mensen, meestal uit de omringende buurt, maar ook uit andere Zoetermeerse wijken. Ze hebben inmiddels bewezen in een behoefte te voorzien en spelen een welkome en belangrijke rol op de sociale kaart van Zoetermeer.

Jan Blankespoor
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)