Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ZORGZAME KERK

Kerk-zijn in een participatiesamenleving
IN PRAKTIJK Rond 2015 kregen gemeenten er als taak bij om inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychische problemen te ondersteunen. Dat was voor Kerk in Actie, de diaconaal-missionaire poot van de Protestantse Kerk, de aanleiding om te starten met het project Zorgzame Kerk. In Zoetermeer geven we daar op verschillende manieren al handen en voeten aan. Wat kunnen we van dit project opsteken? 

‘Kijk wat er al aan structuren zijn in buurt, wijk of stad en sluit daarbij aan. Zoek samenwerking en leg je oor te luisteren. Stem daar op af.’ Kruispuntgemeente Amersfoort-Vathorst

Oppakken
De centrale vraag van het project Zorgzame Kerk was: hoe kunnen ook plaatselijke kerken hun verantwoordelijkheid oppakken, en welke steun kunnen zij daar bij gebruiken? Aan dit landelijke project deden achttien kerken mee. Eind 2018 eindigde dit project. In een slotonderzoek werden de ervaringen – successen en val­kuilen – van de deelnemende kerken geanalyseerd. Welke lessen hebben de deelnemende kerken geleerd, en welke tips hebben zij voor andere kerken die Zorgzame Kerk willen zijn?

‘Doe het niet alleen, zoek zoveel mogelijk samenwerking met andere kerken en met andere zorginstellingen. Goede sfeer is daarbij belangrijk.’ Protestantse Gemeente De Lier

Wijze lessen
 Samen bereik je meer! Door samenwerking met lokale partners, de burgerlijke overheid en andere kerken kun je de doelgroepen beter bereiken en meer voor hen betekenen.
 Inspirerende voortrekkers en een team met diverse kwaliteiten, vaardigheden en netwerk zijn een succesfactor.
 Het project Zorgzame Kerk helpt kerken om de blik naar buiten te richten en om zichtbaar te worden voor wijk of dorp.
 Goede aansluiting zoeken bij de context is belangrijk. Onderzoek waar lokaal behoefte aan is, voor je begint met activiteiten.
 Kerken zijn zich meer als gelijkwaardige partner in het maatschappelijk middenveld gaan gedragen in plaats van een aparte positie in te nemen.
 Een goede relatie met de kerkelijke gemeente wordt veel als wenselijk gezien, maar de praktijk is weerbarstiger. Zorg voor goede, blijvende afstemming met kerkenraad, met de diaconie en de gemeente.
Geld is in de meeste gevallen geen probleem. Bij relatief kleine bedragen kan de kerk of de diaconie voorzien. Als er professionals worden aan­getrokken, wordt er creatief gezocht naar andere bronnen.

‘Geef niet te snel op, maar volhard. Belangrijk om inspiratie een onderdeel te laten zijn van de vergaderingen en zoek taken die passen bij mensen.’ Protestantse Gemeente De Open Hof Ede

Aan de slag
Het project Zorgzame Kerk is gestopt, maar de resultaten en ervaringen zijn verwerkt in een e-learning module en toolbox.
E-learning module Zorgzame Kerk: Wat houdt het concept Zorgzame Kerk in en is dit geschikt voor onze gemeente? Duur: 4 uur thuisstudie. W www.protestantsekerk.nl/training/zorgzame-kerk 
Toolbox ‘Aan de slag als Zorgzame Kerk’: Aan de hand van achtergrondinformatie, artikelen en tips worden de stappen doorlopen richting Zorgzame Kerk. W www.kerkinactie.nl/toolbox  

Meer informatie is te vinden op W www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk 

Mieke Brak