Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

OP ADEM KOMEN

De boog  kan niet altijd gespannen zijn
Een weekend vrij na een drukke werkweek is meestal een welkome afwisseling. Dat heeft een mens nodig. Zoals God rustte op de zevende dag toen Hij zijn werk, dat wat Hij gemaakt had, voltooid had. Maar wat als er juist in het weekend van je wordt verwacht dat je werkt? Wat doet dat met je en hoe kom je dan tot rust?

‘Samen naar
de kerk kunnen
heeft iets feestelijks’

Paulus en Marjan Deij (Oude Kerk Gemeente) werken allebei in de zorg, Paulus als ambulance­verpleegkundige en Marjan als wijkverpleegkundige. Beiden werken gemiddeld om het weekend. Dat betekent een weekend werken, een weekend vrij. Ook de feest­dagen werken ze om en om.
Laura Hoving (wijkgemeente Zoetermeer-Noord) werkt als kinderverpleegkundige en draait mee in een 24/7-rooster.
Roeland van der Kruk (wijkgemeente Zoetermeer-Noord) werkt bij de technische dienst van het Lange Land Ziekenhuis en draait eens in de vier weken een week bereikbaarheidsdienst, van maandagochtend tot maandagochtend.
Evert van den Ham, wijkpredikant van de Oosterkerk, preekt vrijwel elke zondag.
Zijn vrouw Janny van den Ham is verpleegkundige en werkt twee weekenden in de maand.
Erika Frijmann (Oude Kerk Gemeente), werkzaam in het zieken­huis, heeft veel jaren onregel­matig gewerkt. Nu ze op de afdeling endoscopie werkt, is het nog maar vijf keer per jaar een weekend en af en toe een feestdag.

‘Meer mogelijkheid tot gesprek heel waardevol’

Weerslag
Werken in het weekend en op feestdagen hoort erbij als je voor een bepaald beroep kiest. Dat vinden ze allemaal, je houdt er rekening mee. En uitrusten kun je ook op een andere dag. Het heeft wel weerslag op je sociale leven. Op momenten dat er feestjes worden gevierd, moet er worden gewerkt. Dat vergt aanpassen en flexibel zijn. Ook voor de invulling van de zondag geldt dat.

Afstemmen
Evert: ‘De zondag is voor mij de ‘dag van God’ en dan ga ik naar het ‘huis van God’, ook als ik zelf niet in de dienst hoef voor te gaan.’ Janny gaat ook graag naar de kerk, als het kan twee keer. Roeland bezoekt als het lukt regelmatig een kerkdienst of een meditatieve viering. Laura vindt de zondag een dag om te investeren in elkaar en kiest er soms ook bewust voor om niet naar de kerk te gaan. Toch is ze vaak in de kerk vanwege vrijwilligerswerk.
Erika: ‘De zondag is voor mij een belangrijke dag. Ik ga graag naar de kerk om samen met de gemeente God te danken, samen te zingen en te bidden, en mijn leven weer af te stemmen op de boodschap van God.’ Marjan: ‘De zondag blijft voor ons toch dé zondag. Fijn als we een keer gezamenlijk naar de dienst kunnen. Dat heeft voor ons wel iets feestelijks.’

‘De rustdag
mis ik niet zo,
wel het samenzijn’

Als je op zondag werkt, mis je de kerkdienst, maar dat niet alleen. Erika: ‘Een rustdag mis ik niet zo. Wel het gemeenteleven, en het samen met andere christenen zijn.’ En het gevaar bestaat om op een doordeweekse rustdag mee te gaan ‘in de vaart der volken’, noemen Paulus en Marjan.

Zinvol invullen
Gelukkig is er genoeg aanbod om op een andere manier een invulling te zoeken. Ook daar worden een aantal mooie ideeën gedeeld.
Janny: ‘Als ik op zondag werk, is er soms wat meer mogelijkheid tot een gesprek, dat vind ik heel waardevol. Op zo’n werkzondag lukt het meestal wel om toch een kerkdienst bij te wonen, wat mij toch meer een ‘zondagsgevoel’ geeft.’

‘Spiritualiteit door ­de week bij leerhuizen of een gebedsgroep’

Erika: ‘Ik neem doordeweeks deel aan de Bijbelleeskring van de Oude Kerk, ga naar de Hebreeuwse les, zing in de cantorij en blijf op die manier toch de week door bezig met de boodschap van God.
‘Wat ik dan mis op de zondag’, zegt Roeland, ‘is de spiritualiteit. Die vul ik daarom door de week in bij leerhuizen, gebedsgroep of gespreksgroep, met de zogeheten lectio divina.’
Laura: ‘Ik heb niet het gevoel dat ik een rustdag mis. Als ik een mooi lied zing of aandacht geef aan de mensen om mij heen, vind ik dat even zinvol. Daarvoor hoeft het geen zondag te zijn.’

Willeke van Trigt