Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Dialoogavond ‘De ander, dat ben jij!’
Op 28 maart organiseerde het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de gemeente Zoetermeer, Forum en Buurtwerk een dialoogavond over het thema ‘De ander, dat ben jij’.

Een gemêleerd gezelschap van zo’n vijftig Zoetermeerders ging met elkaar in gesprek over: Wat betekent het thema voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien? Wat kun je daar zelf in doen?
Uit de gesprekken bleek dat veel deelnemers kritisch zijn over de rol van de politiek en media in het publieke debat in Nederland. De toon lijkt steeds extremer te worden, terwijl de meeste mensen zich weliswaar zorgen maken, maar ook verlangen naar een constructief en hoopvol antwoord.
Er werden ook persoonlijke verhalen gedeeld; een man vertelde over zijn vlucht van Syrië naar Nederland.
Samen zochten we hoe we respectvol met elkaar om kunnen gaan. Dit vraagt om ruimte voor de ander te maken, en elkaar de ruimte te geven om fouten te maken. Als je zelf de eerste stap zet en de ander eerlijk en met vertrouwen behandelt, ontvang je dat meestal ook terug.

Madelon Grant
Dialoogleider Pax for Peace