Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

ALPHA- CURSUS

‘Prachtige boodschap voor de mensen om ons heen’
Regelmatig wordt door verschillende kerken en gemeenten in Zoetermeer de Alpha-cursus aangeboden. Een cursus om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt en samen op zoek te gaan naar de zin van het leven.

Vragen delen
In de H. Nicolaasparochie organiseert Fons van der Linden jaarlijks een Alpha-­cursus. De cursus wordt gehouden in het parochieel centrum De Kapelaan en elke avond begint met een maaltijd. Fons is ook vrijwilliger bij Vincentius en gebedsleider binnen de H. Nicolaasparochie. Hij heeft gemerkt dat veel mensen sporadisch of niet meer naar de kerk gaan. ‘Bij veel mensen zijn het doel, de rituele gebruiken en de kennis van het geloof op de achtergrond geraakt. Toch blijken ze wel degelijk gelovig te zijn.’ Fons vindt de Alpha-cursus een uitstekend instrument om diegenen tegemoet te komen. ‘Mensen kunnen hun kennis, vragen en vermoedens delen met andere cursisten en vinden soms een bevredigend antwoord of komen tot nieuwe inzichten.’ Hij is vier jaar gespreksleider geweest bij een Alpha-cursus in Nootdorp en heeft drie jaar geleden de cursus geïntroduceerd in de Zoetermeerse parochie. Er is veel belangstelling voor.

‘Meer aandacht voor hun medemens’

’Ik merk dat cursisten anders gaan denken en meer aandacht gaan geven aan hun medemens. Als dat het resultaat is, ben ik blij dat ik daaraan een steentje heb kunnen bijdragen.’

Persoonlijke sfeer
Arjen Verhoeff is betrokken bij de Alpha-cursus die wordt georganiseerd vanuit Perron Centrum en Oosterkerk in Oosterheem. Zijn drijfveer: ‘Ik vind het vaak best lastig om mijn geloof met anderen te delen, maar we hebben wel een prachtige boodschap voor de mensen om ons heen.’ Arjen is zelf opgegroeid in de kerk en altijd gelovig geweest. ‘Ik dacht dat het niets voor mij zou zijn en heb daarom deze kennismakingscursus met het geloof eerst als deelnemer gevolgd, om zelf te ervaren wat het is. Sindsdien ben ik niet meer weggeweest bij de Alpha-cursus.’ Hij heeft al heel wat cursussen meegemaakt, maar het is nooit hetzelfde. ‘Het is altijd heel spannend wie er komen, iedere keer krijg je andere mensen op de cursus. Hoe verschillend ook, al snel ontstaat er een hechte groep. Dit komt ook omdat we altijd beginnen met een maaltijd. Hierdoor ontstaat een sfeer waarin je gemakkelijk persoonlijke dingen met elkaar deelt.’

‘Mensen ontdekken wie Jezus is’

De cursus bestaat uit iets meer dan tien avonden, waarin je samen nadenkt over een aantal inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën en soms gebeuren er bijzondere dingen. ‘Mensen die tot voor kort niets met het geloof hadden, ontdekken wie Jezus is.’ Arjen ervaart na afloop van een Alpha-cursus dat hij de cursisten weer moet loslaten. Soms blijft het contact bestaan, maar vaak verlies je elkaar weer uit het oog. Hij vindt dat niet erg: ‘Je moet het dan als het ware weer in Gods handen leggen.’

Plus-cursus
Bij de Youth Alpha+ willen ze elkaar juist niet uit het oog verliezen. Na deze Alpha-cursus speciaal voor jongeren in Oosterheem had de groep er geen genoeg van. ‘Youth Alpha+ is een mooie naam voor een uit de hand gelopen Youth Alpha’, zegt Leon van Dam, vanaf het ontstaan van deze groep betrokken als leiding. ‘Jongeren die net bekend raakten met het christelijk geloof, zaten nog met veel vragen. We hebben de jongeren een Bijbel in Gewone Taal gegeven en gevraagd of ze interesse hadden voor een vervolg. Er is nu nog steeds een groepje dat wekelijks bij elkaar komt. We eten eerst met elkaar en daarna pakken we de Bijbel erbij en lezen we een stukje. Het zijn elke keer weer mooie bijzondere avonden, ook al hebben we niet op elke vraag een antwoord.’

‘Ik zie jongeren die kiezen voor God’

‘Ik merk dat er behoefte is om even de rust op te zoeken en met God en Zijn Woord bezig te zijn. Ik zie jongeren die kiezen voor God, daar doe ik het voor.’

Willeke van Trigt