Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

MISSIONAIR IN OPLEIDING

‘Geloven is een werkwoord’
Ds. Carina Kapteyn is een enthousiast deelnemer aan de tweejarige Missionaire specialisatie, een van de ruim vijftig trainingen die de Academie van de Protestantse Kerk aanbiedt. Na dertien studiedagen en een studiereis naar Londen kan zij daar gepassioneerd en in hoog tempo over vertellen.

‘Geloven is een werkwoord’, zegt Carina. ‘Het betekent dat je steeds op zoek mag gaan naar wat het voor jou en voor de ander betekent. Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen, omdat ik een missie heb en wil laten zien wat mijn drijfveren zijn in het leven. In de opleiding verbinden we de theorie aan de praktijk. We leren van elkaar: wat is er gebeurd en welke theorie past daarbij? Zo word je bepaald bij zaken, waarvan je je eerder niet zo bewust was.’

Inspiratiebron
De opleiding is voor Carina een grote inspiratiebron. ‘Het gaat ook over jezelf: wat betekent God voor jou en hoe kan ik er beter voor de ander zijn? Gaandeweg kom je erachter waar je hart en dus je kracht ligt.’
Voor Carina is dat het leven om haar heen. Zij wil diaconaal aanwezig zijn en voelt zich tussen de mensen dichter bij God. Het luisteren naar vragen en zorgen van mensen ligt haar dan ook na aan het hart. Het zogenaamde Meer- Zicht-Moment, een van haar initiatieven in de wijk rondom kerkgebouw De Oase, geeft daar de gelegenheid toe.

Krachten bundelen
Pionieren – een van de onderdelen van de opleiding – is voor Carina niet nieuw. Ze is lid van de stuurgroep van pioniersplek De Pelgrim. Daar wordt veel georganiseerd om mensen buiten de kerk en spiritueel zoekenden te bereiken, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
Vanuit de theorie ‘Waar je woont en werkt ben je betrokken’ stelt ze in haar huidige gemeente De Oase in Meerzicht de vragen wat er al gedaan wordt voor deze groepen en wat er nog gemist wordt. ‘Eerst luisteren’, zegt Carina, ‘de antwoorden komen nog.’ Met de oecumenische groep Hart voor Meerzicht onderzoekt zij hoe de krachten gebundeld kunnen worden, hoe je samen kunt optrekken en hoe je kerk kunt zijn in de wijk waar je woont.

In beweging komen
De kerkenraad van de wijkgemeente De Oase staat achter haar en enkele leden nemen dan ook deel aan de vier kerkenraadsdagen die tijdens de opleiding voor hen georganiseerd worden. Zij komen samen met hun wijkpredikant in beweging.
En dat is wat Carina wil en doet: inspiratie overbrengen. ‘Het geloof is niet statisch, het wil jou inspireren, je moet er voor jezelf en voor een ander wat aan doen, en je mag er weer blij van worden.’

• Hanneke Lam