Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

HOF VAN LOF

Aarden in geloof
INTERVIEW ‘Planten kunnen ons helpen te aarden in ons geloof ... en zo kan de kerk met tuin een echte ‘Hof van Lof’ worden.’

Aan het woord is Rina Zegers, de ‘tuinvrouw’ van de Ichthuskerk aan de Parkdreef. Zij was lang geleden al actief in de tuin rondom de Olijftak (voorheen een gereformeerde kerk) en nu is zij met een enthousiaste groep van vijf mensen op woensdagmorgen aan het werk in de tuin van deze kerk in de Zoetermeerse wijk Seghwaert.

Bijbelse tuinen
Een symbolische tuin wilde Rina: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof. ‘Want’, zegt zij, ‘een symbolische tuin is meer dan een plantentuin. Het is een tuin met planten en bloemen die verwijzen naar de Bijbel en naar de liturgie.’
In de Bijbel functioneert het beeld van een tuin op diverse manieren. De Hof van Eden als het paradijs in het eerste bijbelboek Genesis, de tuin als plaats van geluk in het poëtische Hooglied, en ook de Hof van Arimatea: de tuin met het graf van Jezus en de plaats van de opstanding, beschreven in het Evangelie van Johannes.

Met zorg gekozen
Er worden in de Bijbel ook talrijke bloemen, planten en bomen genoemd, die door de eeuwen heen op symbolische wijze een grote rol heb­ben gespeeld in de christelijke traditie.
Rina geeft aan dat er met zorg is gekozen voor symbolische beplanting voor deze Hof van Lof. Er zijn dwergheesters geplant, die in Israël voorkomen aan de zoom van woestijngebieden.
De Viburnum (Sneeuwbal) heeft een beschut plekje gekregen. Deze plant komt voor in de bossen van de Karmel en wordt omschreven als ‘de heerlijkheid van Libanon’.
De tuingroep koos ook voor planten met een veelzeggende naam, zoals Gebroken hartje, Judaspenning, Salomons­zegel en Jacobsladder.

Passieflora
En tegen de muurtjes van de tuin groeit de Passieflora. Rina legt uit: ‘De Passieflora staat voor lijden. De stampers van de bloem lijken op de nagels en de vijf meeldraden op de hamers, gebruikt bij de kruisiging van Jezus. De bloemkroon heeft gelijkenis met de door­nen­­­­kroon en het getal vijf verwijst naar de vijf wonden van Jezus.
Dit past toch mooi in deze Veertig­dagen­tijd op weg naar Pasen’, aldus deze vrouw met groene vingers.

Hanneke Lam

Ichthuskerk: van een betegeld voorplein naar een Hof van Lof. Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)